Конкурс изложба за детска рисунка "Три звездички" - 2019

Крайният срок за получаване на русинките е 17.05.2019 г. Рисунки получени след 17.05. няма да бъда включени в конкурса.

Снимки