Мероприятия, организирани в памет на децата

Мероприятия, организирани в памет на децата

На 26.05.2004 г. фондация “Ангели от Лим” събра деца от всички училища, които пожелаха да рисуват в памет на загиналите си връстници. Община Свищов бе поканила и учениците от профилираните художествени паралелки от ОУ “Филип Сакелариевич”, СОУ “Цветан Радославов” и СОУ “Димитър Благоев”. Част от рисунките, които бяха на свободна тема, са изложени и в офиса на Фондацията.

 

Снимки