Мероприятия, организирани в памет на децата

От 20.11.2004 г. до 20.12.2004 г. Фондация “Ангели от Лим” заедно с помощта на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Свищов, проведоха акция по набиране на дрехи за деца до 18 год.

В резултат на кампанията бяха събрани общо 26 бр. кашона с дрехи за бебета, деца и юноши.

Всички тях Фондацията дари на Дирекцията, от където те ще бъдат разпределени по предназначение.