Математическо състезание – в памет на ВИКТОР - 2008г.

Списък на участниците в състезанието по
Математика „Виктор Николаев” – 30.05.08г.

1.Диана Здравкова Спасова – VІІв – 79т.
2.Михаела Еленкова Михайлова- с.Ореш – 74т.
3.Боян Константинов Христов – VІІв – 72т.
4.Цветомила Веселинова Попова- VІІв- 71т.
5.Моника Венциславова Михайлова – VІІв – 71т.
6.Деница Иванова Марчевска –VІІв – 70т.
7.Стефан Красимиров Петков – с. Ореш – 68т.
8.Екатерина Иванова Цачева – VІІа – 66т.
9.Александра Димитрова Димитрова VІІв – 63т.
10.Вера Кирилова Йорданова – VІІв – 63т.
11.Михаела Тодорова Тодорова – VІІ в- 63т.
12.Ромина Людмилова Блажева – VІІв – 61т.
13.Камен Дочев – VІІб – 60т.
14.Виктория Евгениева Бакърджиева – VІІв – 59т.
15.Аделина Христова Ивайлова – VІІв – 57т.
16.Атанаска Ангелова Костова – VІІв – 57т.
17.Венко Петров Дачев – VІІв- 57т.
18.Мина Филипова – VІІа – 57т.
19.Йоана Каменова Цветанова – VІІв- 54т.
20.Стефан Емилов Марчев – 46т.
21.Александрина Ал. Маркова – VІІб 45т.
22.Йоана Калинова Йоновска – VІІб 45т.
23.Николета Красимирова Асенова – с.Морава – 45т.
24.Иван Даниелов Маринов – VІІа 44т.
25.Карина Радославова Йорданова – VІІв 44т.
26.Атанас Костадинов Друмев – VІІа – 42т.
27.Антонио Светлозаров Атанасов – с. Морава – 41т.
28.Гергана Аврамова Бендерска – с.Ореш – 41т.
29.Кристияна Трифонова Червенкова – VІІа- 41
30.Михаела Ангелова Гецова – VІІа- 41
31.Николай Николов Янков – VІІв – 41
32.Младен Кралев – VІІа – 40
33.Симона Валериева Миланова – VІІа – 37
34.Пламена Иванова Атанасова – VІІв 36
35.Йорданка Христова Неделчева – VІІа – 35
36.Юлия Миланова – VІІа – 34
37.Искрен Илиянов Христов – VІІа- 33т.
38.Калоян Александров Атанасов –VІІв – 31
39.Ивайло Момчилов Габровски – VІІв – 29
40.Георги Борисов – VІІа- 27
41.Деница Кирилова VІІб- 27
42.Беатрис Венциславова Любенова –VІІв- 24
43.Александра Красимирова Ковачкова –VІІб – 23
44.Камен Ангелов Петков VІІа- 21
45.Йоанна Емилова Мотева VІІб- 17
46.Кирил Михайлов Крачков- VІІа – 17
47.Цветан Стефанов Тодоров-VІІа- 14
48.Кристина Петрова Копоева – с.Ореш - 12