Да направим децата си щастливи

ДА НАПРАВИМ ЩАСТЛИВИ  ДЕЦАТА СИ

 

      За трета година фондация „Ангели от Лим” връчи шест годишни стипендии на ученици от училищата на територията на община Свищов,  в затруднено социално положение и отличен успех в училище.

 Учениците, които са носители на годишните стипендии за учебната 2018/2019 година са:

1.ВАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА  – ХІа клас -  СУ „Д.Благоев“

2.ВАСИЛЕНА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА -  VIIІб  клас - СУ „Н. Катранов“

3. МАРТИН МИЛЕНОВ ИВАНОВ   -  VІв  клас  - СУ „Н. Катранов“

4. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ  -  ХІІа  клас - СУ „Н. Катранов“

5. ИВЕЛИН СТЕФАНОВ МАРИЯНОВ - Ха клас –ПДТГ„Д.Хадживасилев”

6. ДАНИЕЛ ИВОВ СТЕФАНОВ –VІІ а клас – СУ „Цв. Радославов”

        

Стойността на стипендиите е 1620.00 лв.