Дарения, направени от фондацията - 2015 година

На 08.05.2015 г. Фондация "Ангели от Лим" дари 550.00 /петстотин лева/ на 11 организации по 50.00 лв.

1. ДЕТСКИ АРТ КЛУБ „ ГЕЯ ” ГР. ЛОВЕЧ;
2. ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА- ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ;
3. ГРУПА „ПАЛИТРА” КЪМ СОУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ” ГР. КАРНОБАТ;
4. СОУ „БАЧО КИРО”- ГР. ЛЕТНИЦА;
5. ШИИ „АРТ ПОПОВО” ПРИ ДОМ НА КУЛТУРАТА, ГР. ПОПОВО, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ;
6. СОУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ” С. АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩ. ЛОВЕЧ;
7. ШИИ „ПАЛИТРА” КЪМ ЧИТАЛИЩЕ „ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ-1903” С.ОРЕШ, ОБЩ. СВИЩОВ;
8. ОУ ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ОВЧА МОГИЛА;
9. СИП ПО „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” ПРИ СОУ ”ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” ГР. П. ТРЪМБЕШ ;
10. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ- ГР. СВИЩОВ

11. АРТ – КЛУБ „КРЕАТИВ” ПРИ НЧ „БРАТОЛЮБИЕ - 1884” ГР. ЛЮБИМЕЦ, ОБЛ. ХАСКОВО


17.10.2015 год. на участните на Младежкиките противопожарни отряди "Млад огнеборец" за преходната купа на "Юлиян Манзаров" град Ловеч, /12 отбора по 10 човека/ бяха подарени 120 пакета с лакомства на стойност 263.00 лв. /двеста шейсет и три лв./.


21.122015 год. Коледно дарение на ученици от Свищовските училища СОУ "Д. Благоев", СОУ "Н. Катранов", ОУ "Ф. Сакелариевич", ДТГ "Д. Хадживасилев" на обща стойност 1240 лв. / 31 даца по 40лв./.

28.12.2015 год. Фондация "Ангели от Лим" откликна на ЗОВ ЗА ПОМОЩ "ДА ПОМОГНЕМ НА ЛЮБО ДА ПРОГЛЕДНЕ", като дари сумата от 2000.00лв./две хиляди лв./ за неговото лечение в Москва.