Дарения, направени от фондацията през 2018 година

На 25.04.2018 г. фондация "Ангели от Лим" дари на 12 Школи по изобразително изкуство по 50.00 лв. Стойност на дарението - 600.00 лв.

На 14.09. 2018 г. Фондация "Ангели от Лим" дари на Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов - 500.00 лв.

На 25.10.2018 г. - Фондация "Ангели от Лим"  дари на участниците в турнир на Младежките противопожарни отряди "Млад огнеборец" за Преходната купа "Юлиян Манзаров", гр. Ловеч - 11 отбора по 10 човека  - пакети с лакомства на стойност 239.26 лв.

На 06.11.2018 г. - Фондация "Ангели от Лим" дари на Фондация "Добро сърце" - 300.00 лв.

На 07.11. 2018 г. . Фондация "Ангели  от Лим" дари на шест  годишни стипендии  на ученици от училищата на територията на община Свищов в затруднено социално положение и отличен успех в училище за учебната 2018/2019 година, на стойност 1620.00 лв.