Дарения от фондацията през 2021 година

На 01.06.2021 г. Фондация "Ангели от Лим" дари 600.00 лв. на 6 Школи по изкуство по 100.00 лв.

1. ГАЛЕРИЯ „ПАНЕВ“ - В.ТЪРНОВО 

2. ГРУПА „ПАЛИТРА“ ПРИ СУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ” - ГР. КАРНОБАТ

3. ШИИ - ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

4. АИИ - Д.БАТЕМБЕРГСКА - ГР. ТЪРГОВИЩЕ

5. АРТ СТУДИО „ШАРЕНИ ПРЪСТИ“ - ГР. ТЪРГОВИЩЕ

6. АРТ ПОПОВО ШКОЛА - ГР. ПОПОВО

 

 

На 10.12.2021 г. Фондация "Ангели от Лим" дари Годишни стипендии на 22-ма ученика от гр. Свищов, на стойност 5940.00 лв.

 1.  Атанас Николаев Делчев -6а клас, СУ”Д.Благоев” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 2.  Антоан Чавдаров Мачев -2в клас, СУ”Д.Благоев” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 3. Александър Галинов Атанасов – 7а клас, СУ”Д.Благоев” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 4. Мартин Миленов Иванов – 9б клас, СУ”Д.Благоев” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 5. Грета Валериева Миронова – 12 б клас, СУ „Д.Благоев” – 30.00 лв.на месец /9 месеца по 30.00 лв. =270.00 лв.
 6. Даниел Ивов Стефанов – 10a клас, СУ"Цв. Радославов” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 7.  Лоренцо Пламенов Петров – 11a клас, СУ"Цв. Радославов” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 8. Вяра Петева Цанова – 7б клас, СУ"Цв. Радославов” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 9. Ева Миленова Миланова – 11-ти клас, ПДТГ "Д.Хадживасилев” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 10. Илина Тодорова Тодорова – 11-ти клас, ПДТГ "Д.Хадживасилев” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 11. Назар Кадирова Арифова – 11-ти клас, ПДТГ "Д.Хадживасилев” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 12. Исабел Венциславова Райкова – 12а клас, ПДТГ "Д.Хадживасилев” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 13. Антонина Росенова Расимова – 8б клас, ПДТГ "Д.Хадживасилев” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 14. Бисер Александров Георгиев – 10а клас, ПДТГ "Д.Хадживасилев” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 15. Лора Людмилова Светославова – 4б клас, СУ "Н.Катранов” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 16. Цветелина Асенова Василева – 4б клас, СУ "Н.Катранов” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 17. Валентина Детелинова Иванова – 7б клас, СУ "Н.Катранов” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 18. Кирил Георгиев Георгиев – 7б клас, СУ "Н.Катранов” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 19. Габриела Миленова Иванова – 7в клас, СУ "Н.Катранов” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 20. Симона Антонова Сашкова – 7в клас, СУ "Н.Катранов” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 21. Цвета Петрова Дакова  – 11а клас, СУ "Н.Катранов” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв
 22. Василена Асенова Василева – 11б клас, СУ "Н.Катранов” – 30.00 лв.на месец / 9 месеца по 30.00 лв. = 270 лв