Дарения, направени от фондацията – 2006 г.

08.02.2006 г. – 10012 лв. за подпомагане на семейства на пострадали в катастрофата край Подгорица, Реп. Черна гора.

08.02.2006 г. – 7278.16 лв. за подпомагане семействата в Р. Черна гора.

14.02.2006 г. – за обяд за деца от СУПЗ с. Ов. Могила на стойност 84.50 лв.

17.10.2006 г. – обяд за деца от СУПЗ с. О. Могила на стойност 434.50 лв.

21.11.2006 г. – 760 лв. за закупуване мозъчна клапа на Кристиян Йорданов.