Дарения от фондацията през 2019 година

На 23.04.2019 г. Фондация "Ангели от Лим" дари 150.00 лв. на ЦРДУ гр. Свищов.

На  23.04.2019 г. Фондация "Ангели от Лим" дари 150.00 лв. на ЦСРИ гр. Свищов.

На 24.04.2019 г. Фондация "Ангели от Лим" дари 100.00 лв. на Домашен социален патронаж - гр. Свищов.

На 24.04.2019 г. Фондация "Ангели от Лим" дари подарък на стойност 60.00 лв. на Стефани Методиева - Международно бианале.

На 29.05.2019 г. Фондация "Ангели от Лим" дари 500.00 лв. на 10 Школи по изкуство по 50.00 лв.

1. ШИИ „ПАЛИТРА” КЪМ ЧИТАЛИЩЕ „ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ-1903”, С.   ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2. СИП ПО „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” ПРИ СУ ”ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

3. ГРУПА „ПАЛИТРА“ ПРИ СУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ” ГР. КАРНОБАТ

4. ШИИ „АРТ ПОПОВО” ГР. ПОПОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

5. ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА- ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

6. АТЕЛИЕ „СВЯТ В ЦВЯТ“, ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, С. СОТИРЯ, ОБЩИНА СЛИВЕН

7. АТЕЛИЕ „ШАРЕНИ ПРЪСТИ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ

8. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. СВИЩОВ

9. КЛУБ „ПАЛИТРА“ ПРИ СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. НОВА ЗАГОРА, ОБЛ. СЛИВЕН

10. ШИИ „МАГАРЕ“, ГР. БУРГАС

 

На 04.10.2019 г. - Фондация "Ангели от Лим"  дари на участниците в турнир на Младежките противопожарни отряди "Млад огнеборец" за Преходната купа "Юлиян Манзаров", гр. Ловеч - 11 отбора по 10 човека  - пакети с лакомства на стойност 214.00 лв.

 

На 04.11.2019 г. Фондация "Ангели от Лим" дари Годишни стипендии на 8 ученици от гр. Свищов на стойност 2880.00 лв.

  1.  Александър алинХХГалинов Атанасов -5а клас, СУ”Д.Благоев” – 50.00 лв.на месец / 9 месеца по 50.00 лв. = 450 лв
  2.  Ивелин Стефанов Мариянов -11а клас, ДТГ – 50.00 лв.на месец / 9 месеца по 50.00 лв. = 450 лв./
  3. Мартин Миленов Иванов – 7в клас, СУ „Н.Катранов” – 50.00 лв.на месец / 9 месеца по 50.00 лв. = 450 лв./
  4. Габриела Миленова Иванова – 5в клас, СУ „Н.Катранов” – 50.00 лв.на месец / 9 месеца по 50.00 лв. = 450 лв./
  5. Антон Чавдаров Антонов – 10 б клас, СУ „Д.Благоев” – 30.00 лв.на месец /9 месеца по 30.00 лв. =270.00 лв.
  6. Ваня Иванова Иванова – 12а клас, СУ „Д. Благоев” – 30.00 лв.на месец /9 месеца по 30.00 лв. =270.00 лв./
  7.  Василена Асенова Василева – 9б клас, СУ „Н. Катранов” – 30.00 лв.на месец /9 месеца по 30.00 лв. =270.00 лв./
  8. Цвета Петрова Дакова – 9а клас СУ „Н.Катранов” – 30.00 лв.на месец /9 месеца по 30.00 лв. =270.00 лв./

На 12.12.2019 г. Фондация "Ангели от Лим" дари 300.00 лв./триста лв./ за нуждите /закупуване на памперси, препарати и др/ на Фондация "Добро сърце".