Приходи на фондацията за 2018 година

Месец януари

 • Пренос: 298.02 лв.

Месец февруари

 • Пренос - 178.76 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 200.00 лв.

Общо: 378.76 лв.

Месец март

 • Пренос: 169.70 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 300.00 лв.

Общо: 469.70 лв.

Месец  април

 • Пренос: 193.70 лв.
 • Дарение от семейство Гьоневи гр. Пловдив - 50.00 лв.
 • Дарение от Лабконсулт ЕООД - Цв. Йорданов - 1000.00 лв.
 • Дарение от конкурс "Звездици за Лора" - 118.47 лв.
 • Дарение от сем. Петкови, сем. Пантелееви, сем. Ангелови- 600.00 лв.

Общо: 1962.47 лв.

Месец май

 • Пренос: 102.14 лв.
 • Изтегвлени от УКБ - 110.00 лв.

Общо: 212.14 лв.

Месец юни

 • Пренос: 2.80 лв.
 • Дарение от Мария Томас Ябс - 322.00 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 150.00 лв.

Общо: 478.80 лв.

Месец юли

 • Пренос: 25.46 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 100.00 лв.
 • Лихва от депозит ПИБ - 0.20 лв.

Общо: 125.66 лв.

Месец август

 • Пренос 24.36 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 100.00 лв.

Общо: 124.36 лв.

Месец септември

 • Пренос: 23.06 лв.
 • Дарение от Пенчо Иванов Пенчев - 1300.00 лв.
 • Дарение от Георги Манзаров - 500.00 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 100.00 лв.

Общо: 1923.06 лв.

Месец октомври

 • Пренос: 21.76 лв.