Приходи на фондацията 2021 година

Месец Януари

  • Пренос:      12.99 лв.
  • Изтеглени от УКБ - 240.00 лв.

Общо: 252.99 лв.

Месец Февруари

  • Пренос:        3.64 лв.
  • Изтеглени от УКБ  - 200.00 лв.

Общо: 203.64 лв.

Месец Март

  • Пренос:    34.81 лв.
  • Изтеглени от УКБ - 370.00 лв.

Общо: 404.81 лв.

Месец Април

  • Пренос:    28.55 лв.
  • Изтеглени от УКБ - 170.00 лв.

Общо: 198.55 лв.

Месец Май

  • Пренос: 29.72 лв.