Приходи на фондацията 2019 година

Месец януари

 • Пренос - 335.21 лв.
 • Дарение от Янка - 45.00  лв.
 • Дарение от Г. Манзаров - 110.00 лв.

Общо: 490.21 лв.

Месец февруари

 • Пренос - 252.27 лв.
 • Дарение от Янка - 45.00 лв.

Общо: 297.27 лв.

Месец март

 • Пренос - 135.97 лв.
 • Дарение от Янка - 45.00 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 300.00 лв.

Общо: 480.97 лв.

Месец април

 • Пренос - 138.12 лв.
 • Дарение от Янка - 30.00 лв.
 • Дарение от Илиян Николо - "Звездици за Лора" - 155.00 лв.
 • Дарение от Красимир Вачев - 200.00 лв.
 • Дарение от сем.Братови и сем. Евтимови - 300.00 лв.