Приходи на фондацията 2021 година

Месец Януари

 • Пренос:      12.99 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 240.00 лв.

Общо: 252.99 лв.

Месец Февруари

 • Пренос:        3.64 лв.
 • Изтеглени от УКБ  - 200.00 лв.

Общо: 203.64 лв.

Месец Март

 • Пренос:    34.81 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 370.00 лв.

Общо: 404.81 лв.

Месец Април

 • Пренос:    28.55 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 170.00 лв.

Общо: 198.55 лв.

Месец Май

 • Пренос: 29.72 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 170.00 лв.
 • Дарение от сем. Петкови, сем. Ангелови, сем. Пантелееви - 600.00 лв.

Общо: 799.72 лв.

Месец Юни

 • Пренос: 618.90 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 370.00 лв.

Общо: 988.90 лв.

Месец Юли

 • Пренос: 62.44 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 250.00 лв.

Общо: 312.44 лв.

Месец Август

 • Пренос: 110.12 лв.
 • Изтеглени от УКБ  - 160.00 лв.

Общо: 270.12 лв.

Месец Септември

 • Пренос:  63.79 лв. 
 • Изтеглени от УКБ -  170.00 лв.

Общо: 233.79 лв.

Месец Октомври

 • Пренос:  64.96 лв.
 •