Дарения към Фондацията за 2005 година

Средства, дарени за близките на загиналите и пострадалите в катастрофата в Черна гора на 23.01.2006 г.

• Събрани средства от родителите на загиналите в р. Лим деца
• Община Свищов
• Антон Марваков
• “Меркурий – Д” ЕООД
• Община Мизия
• Ромил Иванов Георгиев – гр. Свищов
• Юлия Петрова Йозова – гр. Свищов
• Катя Николова
• Невянка Иванова Дамянова – гр. Свищов
• сем. Раловски – гр. Варна
• Еленка, Юлия и Аспарух Казакови – гр. Свищов
• Светлана и Пламен Георгиеви – гр. Свищов
• Васил Стефанов Адамов – гр. Свищов
• Петя Станиславова Димитрова – гр. Свищов
• Тодорка Байчева Янева – гр. Бургас
• Славей Петков Славилов – гр. Хасково
• Служители на напоителни системи – гр. Варна
• Антон Ненчев Антонов – гр. Свищов
• “Талвег” ТПК – гр. Свищов
• Цветанка Михайлова Данаилова – гр. Свищов
• Димитър Петров
• Сергей Маринов – гр. Пловдив
• Станислав Петров Благов – гр. Свищов
• Върбинка Конова – гр. Свищов
• Велчо и Роза Даскалови – гр. Перник
• Красимир Шишманов и Георги Георгиев – гр. Свищов
• Вълко Димитров Мишев – гр. Монтана
• Минка Иванова – гр. Бургас
Всичко: 5 501 лв.


Дарения към Фондацията за 2005 година

Месец Януари 2005 г.

Приходи в касата
• Чл. внос – сем. Манзарови
• Чл. внос – сем. Петкови
• Изтеглени от БС
• Чл. внос – сем. Ангелови
• Чл. внос – сем. Николови
• Дарение за протеза – “ФМК” Свищов
• Дарение за протеза - сем. Гергови
• Дарение за протеза – “Интербул”
• Дарение за протеза – В. Евтимов
• Дарение за протеза – Ил. Николов
• Дарение за протеза – Ан. Ангелов
• Чл. внос – сем. Братови
• Изтеглени от БС
Общо: 4 222.20 лв.

Приходи по БС
• Анастасия Младенова Захариева
• Фондация “Албена”
• Приходи от лихви
Общо: 115 лв.


Месец Февруари 2005 г.

Приходи в каса
• Изтеглени от БС
• Чл. внос – сем. Манзарови
• Чл. внос – сем. Генкови
• Чл. внос – сем. Пантелееви
• Чл. внос – сем. Ангелови
• Дарение за мемориала на р. Лим
• Изтеглени от БС
• Чл. внос – сем. Петкови
• Дарение за мемориала
• Дарение за мемориала
• Изтеглени от БС
• Внесени в касата от чл. на Фондацията
Общо: 3 938.45 лв.

Приходи по БС
• Фондация “България 94”
• Катерина Христова
• Орлин Атанасов
• Васил Адамов
• “Профил” ООД
• Васил Несторов
• Божена Войденова
• Полина Цочева
• Маргаритка Захариева
• Веска Ивова
• Юлия Симова
• Мартин Николов
• Виктория Борисова
• Ваня Велкова
• Рени Тодорова
• Нина Константинова
• Юлиана Пантелеева
• “Булфрахт Шипброкърс”
• Тонка Михайлова
• “Бор 97” ООД
• Филип Петров
• Георги Пегров
• Радка Якалиева
• Цеца Петкова
• Галина Гущерова
• Пощ. записи
• Юлия Иванова
• ДТГ “Д.Х. Василев” -11А кл.
• Лиляна Горанова
• Калина Георгиева
• Елка Герова
• Атанас Глухов
• Пламен Томов
• Янко Янев
Общо: 23 616.30 лв.


Месец Март 2005 г.

Приходи в касата
• Изтеглени от БС
• Изтеглени от БС
• Чл. внос – сем. Петкови
• Чл. внос – сем. Николови
• Чл. внос – сем. Манзарови
• Изтеглени от БС
• Върнати пари в касата
• Дарение за параклис
• Изтеглени от БС
• Дарение
• Дарение за к-рс “Зв. за Лора”
• Дарение за Лора
• Дарение за Лора
• Дарение за Лора
• Изтеглени от БС
• Чл. внос – сем. Генкови
Общо: 2 039.08 лв.

Приходи по БС
• Роза Манолова
• Емил Александров
• Ваньо Чолаков - за провеждане на Национален конкурс за млади вокални изпълнители “Звездици за Лора” – в памет на Лора Николова
• СОУ “Д. Дебелянов” – Белене
• “Елхим Искра” АД
• Общински съвет Белово
• Илияна Миланова
• 10 Е кл. “П.Г.И. Хаджиев”
• Веселинка Трифонова
• Петя Димитрова
• ПИБ АД
• Стефка Лазарова
• “ВиК” ЕАД – гр. Свищов – за айкидо – демонстрация в памет на Александра
• “ВиК” ЕАД – гр. Свищов - за провеждане на Национален конкурс за млади вокални изпълнители “Звездици за Лора” – в памет на Лора Николова
• Лили Иванова
• Венцислав Ангелов Танев – за изграждане на параклис “Свети Дух” в гробищния парк на гр. Свищов в памет на децата
• Надка Ганева
Всичко: 21 006.30 лв.


Месец Април 2005 г.

Приходи в касата
• Изтеглени от БС
• Изтеглени от БС
• Дарение Н. Москов
• Чл. внос – сем. Манзарови
• Чл. внос – сем. Петкови
• Чл. внос – сем. Евтимови
• Чл. внос – сем. Братови
• Чл. внос – сем. Пантелееви
• Изтеглени от БС
• Изтеглени от БС
Общо: 1 181.58 лв.

Приходи по БС
• 8А кл. – Брезник
• НС
• “Метро Кеш енд Кери”
Общо: 3 311 лв.


Месец Май 2005 г.

Приходи в касата
• Чл. внос – сем. Манзарови
• Чл. внос – сем. Николови
• Чл. внос – сем. Евтимови
• Дарение – “Софбиолайф”
• Дарение – “БФС – Зонален съвет” – Велико Търново
• Дарения от кутии
• Дарение – Диабетен център
• Дарение – ЗППК “Бъдеще 93”
• Дарение “ФМК” ЕООД
Общо: 1 642.93 лв.

Приходи по БС
• Пламен Георгиев - за параклиса
• “Сортови семена” АД – Свищов – за параклиса
Общо: 150 лв.


Месец Юни 2005 г.

Приходи в касата
• Изтеглени от БС
• Дарение – от Ден на японската култура
• Чл. внос – сем. Манзарови
• Чл. внос – сем. Петкови
• Дарение
• Чл. внос – сем. Николови
• Чл. внос – сем. Евтимови
• Чл. внос – Н. Гергова
• Изтеглени от БС
• Изтеглени от БС
• Чл. внос – сем. Ангелови
• Изтеглени от БС
• Чл. внос – сем. Пантелееви
• Чл. внос – сем. Генкови
• Чл. внос – сем. Маринови
• Чл. внос – сем. Братови
• Чл. внос – сем. Николаеви
• Изтеглени от БС
Общо: 4 382.25 лв.

Приходи в БС
• Община Свищов – за мероприятия организирани от Фондацията в памет на децата
Общо: 4 771 лв.


Месец Юли 2005 г.

Приходи в касата
• Чл. внос – сем. Манзарови
• Чл. внос – сем. Николови
• Изтеглени от БС
Общо: 12 197.80 лв.

Приходи по БС
• Дарение за параклиса – Мая Желева
• Дарение – Любомир Хараламбев
• Дарение – “Ренесанс” АД
• Дарение за футб. турнир – “Бонмикс” ЕООД
• Дарение – “Ники 2004” ЕООД
• Дарение за футб.турнир – “Корект 93” ЕООД
• Дарение за футб.турнир – ОППК “Победа – 93”
• Дарение за футб.турнир – БФС
• Дарение за футб.турнир – ЗПК “Надежда 94”
• Дарение за футб.турнир – “Еврофутбол” ООД
Общо: 14 100 лв.


Месец Август 2005 г.

Приходи в касата
• Изтеглени от БС
• Дарение за футб. турнир
• Дарение за футб. турнир
• Дарение за футб. турнир
• Изтеглени от БС
• Изтеглени от БС
• Изтеглени от БС
• Чл. внос – сем. Петкови
• Чл. внос – сем. Пантелееви
Общо: 11 352.08 лв.

Приходи по БС
• Дарение – “ЕСМОС” АД – гр. Левски
• Дарение – “С.В. – РСА България” ООД – за футб. турнир
• Дарение – БПФЛ – за футб. турнир
• Дарение – Нина Ачева – за параклиса
• Дарение – Община Свищов – за параклиса
Общо: 15 050 лв.


Месец Септември 2005 г.

Приходи в касата
• Дарение за параклис
• Чл. внос – сем. Пантелееви
• Чл. внос – сем. Манзарови
• Чл. внос – сем. Евтимови
• Дарение
• Дарение
• Чл. внос – сем. Петкови
• Чл. внос – сем. Пантелееви
• Изтеглени от БС
Общо: 1 659.06 лв.


Месец Октомври 2005 г.

Приходи в касата
• Чл. внос – сем. Братови
• Чл. внос – сем. Манзарови
• Дарение за футб.турнир
• Дарение за футб. турнир
• Изтеглени от БС
• Изтеглени от БС
• Чл. внос – сем. Николови
• Чл. внос – сем. Ангелови
• Чл. внос – сем. Генкови
• Чл. внос – сем. Пантелееви
• Чл. внос – сем. Петкови
• Чл. внос – сем. Николови
• Изтеглени от БС
Общо: 6 244 лв.


Месец Ноември 2005 г.

Приходи в касата
• Чл. внос – сем. Братови
• Изтеглени от БС
• Изтеглени от БС
• Изтеглени от БС
• Чл. внос – сем. Пантелееви
Общо: 1 136 лв.


Месец Декември 2005 г.

Приходи в касата
• Изтеглени от РС
• Чл. внос – сем. Петкови
• Чл. внос – сем. Манзарови
• Дарение за футб. тур. – “ФМК”
• Чл. внос – сем. Евтимови
• Чл. внос – сем. Братови
• Чл. внос – сем. Пантелееви
• Чл. внос – сем. Генкови
• Чл. внос – сем. Ангелови
• Изтеглени от РС
• Изтеглени от РС
• Дарение – “ГОСИ”
• Изтеглени от РС /за маратонки/
Общо: 4 433 лв.

Приходи в БС
• Дарение – Община В. Търново
• Дарение – Николай Бадев
Общо: 17 760.00 лв.


Дарения за параклиса

1. Нина Ачева
2. Община Свищов
3. Община В. Търново
4. Евгени и Галя Дамянови
5. Мая Желева
6. Милка и Анатолий Томеви
7. “БФС – Зонален съвет” – В. Търново
8. “Софбиолайф” АД
9. Венцислав Танев
10. Пламен Георгиев
11. Дарения от кутии
12. “Сортови семена” Свищов
13. “Плевенски цимент” АД
14. “НЕК” ЕАД – клон “АЕЦ – Белене”
Общо: 30 125.93 лв.


Изтеглени в касата към 31.12.2004 г. – 7 629.20 лв.
Изтеглени в каса към 31.12.2005 г. – 28 889.67 лв.

Наличност в касата към 03.01.2005 г. – 104.38 лв.
Остатък в касата към 31.12.2005 г. – 237.28 лв.

Наличност в БС към 01.01.2005 г. – 29 746.04 лв.
Остатък по БС към 31.12.2005 г. – 29 081.65 лв.