Дарения към Фондацията за 2008 година

Дарения към Фондацията за 2008 година

Месец Януари 2008 г.

Приходи в касата
• Чл. внос - сем. Петкови – 40 лв.
• Чл. внос - сем. Братови – 20 лв.
• Чл. внос - сем. Манзарови – 40 лв.
• Чл. внос - сем. Николови – 40 лв.
Общо: 140.00 лв.


Месец Февруари 2008 г.

Приходи в каса
• Сем. Петкови - дарение в помощ на Мануела Горсова – 50 лв.
• Сем. Манзарови - дарение – 50 лв.
• Сем. Евтимови - дарение – 50 лв.
• Сем. Братови - дарение – 50 лв.
• Сем. Маринови - дарение – 50 лв.
• Чл. внос - сем. Маринови – 40 лв.
• Сем. Пантелееви - дарение – 50 лв.
• Сем. Николови – 50 лв.
• Сем. Генкови - дарение – 50 лв.
• Сем. Ангелови - дарение – 50 лв.
• Сем Ангелови -чл. внос – 40 лв.
Общо: 530.00 лв.


Месец Март 2008 г.

Приходи в каса
• Сем. Петкови - дарение – 50 лв.
• Сем. Петкови - чл. внос – 20 лв.
• Сем. Ангелови - дарение – 50 лв.
• Сем. Пантелееви - дарение – 50 лв.
• Сем. Маринови - дарение – 50 лв.
• Сем. Николови - дарение – 50 лв.
• Сем. Братови - дарение – 50 лв.
• Сем. Евтимови - дарение –50 лв.
• Сем. Манзарови - дарение –50лв.
• Сем. Гергови - дарение – 50 лв.
• Сем. Пантелееви - чл. внос – 60 лв.
• Сем. Манзарови - чл. внос – 20 лв.
• Сем. Николови- чл. внос – 20 лв.
• Сем. Манзарови - дарение – 40 лв.
• Сем. Братови - дарение – 40 лв.
• Сем. Николови - дарение - 40 лв.
• Сем. Евтимови - дарение – 40 лв.
• Сем. Ангелови - чл. внос – 20 лв.
• Сем. Гергови - дарение – 40 лв.
• Сем. Пантелееви - дарение – 40 лв.
• Сем. Петкови - дарение – 40 лв.
Общо: 870.00 лв.


Месец Април 2008 г.

Приходи в каса
• Чл. Внос – сем. Генкови – 120 лв.
• Чл. Внос – сем. Петкови 20 лв.
• Чл. Внос – сем. Маринови – 40 лв.
• Дарение – сем. Николови – 40 лв.
• Дарение – сем. Генкови 150 лв.
• Сем. Манзарови – чл. внос, дарение, тениски, курбан – 110 лв.
• Курбан и тениски – сем. Евтимови – 30 лв.
• Курбан и тениски – сем. Петкови – 30 лв.
• Тениски – сем. Пантелееви – 15 лв.
• Курбан и тениски – сем. Николови – 30 лв.
• Дарение – сем. Манзарови – 50 лв.
• Курбан и тениски – сем. Генкови – 30 лв.
• Чл. внос, курбан и тениски – сем. Братови – 50 лв.
• Чл. Внос – сем. Ангелови – 20 лв.
• Тениски и курбан – сем. Ангелови – 30 лв.
• Изтеглени от Уникредит булбанк – 1790 лв. – за дарение на близките на загинелите във влака София – Кардам.
• Изтеглени от Уникредит булбанк 5000 лв. – за капаро за изографисването на параклиса “Св. Дух“.
Общо: 7555.00 лв.


Месец Май 2008 г.

Приходи в БС
• Илиян Николов – 5000 лв.
• “Финмарк Комерсиал“ ЕООД – 5000 лв.
• Георги Манзаров – 5000 лв.
• Христо Маринов ЕТ “MARBO“ – 5000 лв.
• Петко Петков – 5000 лв.
• Анелия Пантелеева – 5000 лв.
• Даниела Братова – 5000 лв.
• Венцислав Евтимов – 5000 лв.
Общо: 40000.00 лв.


Месец Юни 2008 г.

Приходи


Месец Юли 2008 г.

Приходи в каса
• Дарение от община Биеполе – 5851.50 лв.
• ФМК – дарение – 3000 лв.
• Изтеглени от Уникредит 3000 лв.
• Членски внос – Нина Гергова – 200 лв.
Общо: 12 051.50 лв.


Месец Август 2008 г.

Приходи в каса
• Изтеглени от Уникредит булбанк – 14 730 лв.
Общо: 14 730 лв.


Месец Септември 2008 г.

Приходи в каса
• Изтеглени от Уникредит – 2500 лв.
• Изтеглени от Уникредит – 2500 лв.
• Изтеглени от Уникредит – 1270 лв.
• Изтеглени от Уникредит – 180 лв.
• Изтеглени от Уникредит – 130 лв.
• Изтеглени от Уникредит – 120 лв.
• Ради Генков –чл. внос – 60 лв.
• Изтеглени от Уникредит – 95.28 лв.
Общо: 6855.28 лв.


Месец Октомври 2008 г.

Приходи в каса
• Изтеглени от Уникредит – 452.40 лв.
• Сем. Генкови – 500 лв.
• Изтеглени от Уникредит – 1000 лв.
• Изтеглени от Уникредит – 360 лв.
Общо: 2312.40 лв.


Месец Ноември 2008 г.

Приходи в каса
• Изтеглени от Уникредит – 120.00 лв.
Общо: 120.00 лв.


Месец Декември 2008 г.

Приходи в каса
• Изтеглени от Уникредит булбанк – 65.25 лв.
• Сем. Петкови – Новогодишно дарение – 55 лв.
• Сем. Манзарови – Новогодишно дарение – 55 лв.
• Сем. Братови – Новогодишно дарение – 55 лв.
• Сем. Пантелееви – Новогодишно дарение – 55 лв.
• Изтеглени от Уникредит булбанк – 450 лв.
• Сем. Ангелови – Новогодишно дарение и чл. внос – 215 лв.
• Сем. Николови – Новогодишно дарение – 55 лв.
• Сем. Гергови – Новогодишно дарение – 55 лв.
• Сем. Маринови – Новогодишно дарение – 55 лв.
• Сем. Генкови – Новогодишно дарение – 55 лв.
• Изтеглени от Уникредитбулбанк – 107.25 лв.
• Изтеглени от Уникредитбулбанк – 410 лв.
• Сем. Евтимови – Новогодишно дарение – 40 лв.
• От каса параклис – 15 лв.
Общо: 1742.50 лв.