Дарения към Фондацията за 2009 година

Дарения към Фондацията за 2009 година

Месец Януари 2009 г.

Приходи в касата
• От каса параклис – 20 лв.
• Изтеглени пари от Уникредитбулбанк – 30 лв.
• От каса параклис – 100 лв.
• Чл. Внос – сем. Генкови – 60 лв.
Общо: 210.00 лв.


Месец Февруари 2009 г.

Приходи в касата
• От каса параклис – 120 лв.
• Изтеглени пари от банкова сметка от Postbank – 1000 лв.
Общо: 1120.00 лв.


Месец Март 2009 г.

Приходи в касата
• От каса параклис – 30 лв.
• От каса параклис – 20 лв.
• Изтеглени от Postbank – 200 лв.
• От каса параклис – 20 лв.
• От каса параклис – 4 лв.
• Чл. Внос – Сем. Генкови – 60 лв.
• Сем. Генкови – за др. текущи разходи – 100 лв.
Общо: 434.00 лв.


Месец Април 2009 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.04. – 176.55 лв.
• От каса параклис – 62 лв.
• Изтеглена сума от Пощенска банка – 100 лв.
• Радка Цветанова Тошева – дарение – 50 лв.
Общо: 388.55 лв.


Месец Май 2009 г.

Приходи в касата
• Наличност на 1.05. – 11.71 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 550 лв.
• Дарение от сем. Манзарови – 80 лв.
• Н. Гергова за литературния конкурс – 60.13 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 60 лв.
• Получени в заем – 24.08 лв.
Общо: 785.92 лв.


Месец Юни 2009 г.

Приходи в касата
• Наличност на 1.06. – 0.69 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 200 лв.
• Сем. Евтимови – за курбан – 15 лв.
• Сем. Петкови – за курбан – 14 лв.
• Сем. Гергови – за курбан – 14 лв.
• Сем. Ангелови – за курбан – 15 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 400 лв.
• Сем. Ангелови – чл. внос – 280 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 300 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 200 лв.
• Сем. Пантелееви – за курбан – 17 лв.
Общо: 1455.69 лв.


Месец Юли 2009 г.

Приходи в касата
• Наличност на 1.07. – 1265.69 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 150 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 4000 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 100 лв.
Общо: 5515.69 лв.


Месец Август 2009 г.

Приходи в касата
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 4000 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 150 лв.
• “Софсток” ООД – дарение – 5000 лв.
• “Белла България” – дарение – 7211 лв.
Общо: 21706 лв.


Месец Септември 2009 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.09. – 5572.54 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 150 лв.
• Сем. Братови – за курбан – 17 лв.
Общо: 5739.54 лв.


Месец Октомври 2009 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.10. – 1279.32 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 150 лв.
• Финмарк Комерсиал – дарение – 319 лв.
Общо: 1748.32 лв.


Месец Ноември 2009 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.11. – 1091.58 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 180 лв.
• Изтеглени пари от Юробанк – 2520.01 лв.
Общо: 3791.59 лв.


Месец Декември 2009 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.12. – 76.69 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 180 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 1820 лв.
• Възстановени от Г. Манзаров – 152 лв.
Общо: 2228.69 лв.