Дарения към Фондацията за 2010 година

Дарения към Фондацията за 2010 година

Месец Януари 2010 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.01.2010 – 66.28 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 160 лв.
Общо: 226.28 лв.


Месец Февруари 2010 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.02.2010 – 53.32 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 150 лв.
Общо: 203.32 лв.


Месец Март 2010 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.03.2010 – 39.72 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 150 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 50 лв.
• Взети в заем от касата на параклис “Св. Дух” – 500 лв.
• “Финмарк Комерсиал” ЕООД – дарение – 300 лв.
Общо: 1039.72 лв.


Месец Април 2010 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.04. – 289.96 лв.
• Георги Манзаров – дарение – 50 лв.
• Радка Тошева – дарение – 100 лв.
• Сем. Манзарови – дарение – 55.83 лв.
Общо: 205.83 лв.


Месец Май 2010 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.05. – 138.72 лв.
• Изтеглени от Уникредит Булбанк – 220 лв.
• Взети в заем от касата на параклис "Св. Дух" – 200 лв.
Общо: 558.72 лв.


Месец Юни 2010 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.06. – 32.84 лв.
• Станислав Димитров - дарение – 200 лв.
• Изтеглени от Юробанк и Еф Джи /депозит/ – 3210 лв.
Общо: 3410 лв.


Месец Юли 2010 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.07. – 171.49 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 450 лв.
• Георги манзаров – за турнира – 100 лв.
• “Финмарк Комерсиал” ЕООД - дарение – 4500 лв.
Общо: 5221.49 лв.


Месец Август 2010 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.08. – 35.53 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 150 лв.
• “Фодър Комерс” ООД – 2000 лв.
• “Госи” ЕООД – 2000 лв.
Общо: 4185.53 лв.


Месец Септември 2010 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.09. – 9.21 лв.
• Заем от каса на параклис “Св. Дух” – 500 лв.
Общо: 509.21 лв.


Месец Октомври 2010 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.10. – 361.12 лв.
Общо: 361.12 лв.


Месец Ноември 2010 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.11. – 149.38 лв.
• Заем от каса параклис – 150лв.
Общо: 299.38 лв.


Месец Декември 2010 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.12. – 99.50 лв.
• Заем от каса параклис – 80лв.
• Фодър Комерс ООД /дарение/ – 1500лв.
• ГОСИ ЕООД /дарение/ – 1136.50лв.
• Георги Манзаров /дарение/– 250лв.
• Петко Петков /дарение/ - 100лв.
• Илиян Николов /дарение/ - 200лв.
• Христо Маринов – 140лв.
• Венцислав Евтимов /дарение/ - 200лв.
• Венцислав Танев /дарение/ - 50лв.
• Ротари Клуб /дарение/ - 200лв.
• Финмарк Комерсиал ООД /дарение/ - 4000лв.
Общо: 7956 лв.


Дарения към