Приходи на фондацията 2019 година

Месец януари

 • Пренос - 335.21 лв.
 • Дарение от Янка - 45.00  лв.
 • Дарение от Г. Манзаров - 110.00 лв.

Общо: 490.21 лв.

Месец февруари

 • Пренос - 252.27 лв.
 • Дарение от Янка - 45.00 лв.

Общо: 297.27 лв.

Месец март

 • Пренос - 135.97 лв.
 • Дарение от Янка - 45.00 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 300.00 лв.

Общо: 480.97 лв.

Месец април

 • Пренос - 138.12 лв.
 • Дарение от Янка - 30.00 лв.
 • Дарение от Илиян Николо - "Звездици за Лора" - 155.00 лв.
 • Дарение от Красимир Вачев - 200.00 лв.
 • Дарение от сем.Братови и сем. Евтимови - 300.00 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 100.00 лв.
 • Дарение от сем. Петкови - 60.00 лв.

Общо: 983.12 лв.

Месец май

 • Пренос : 154.03 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 100.00 лв.
 • Дарение от сем. Петкови, сем. Ангелови, сем. Пантелееви - 500.00 лв.

Общо: 754.03 лв.

Месец юни

 • Пренос: 54.58 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 180.00 лв.

Общо: 234,58 лв.

Месец юли

 • Пренос: 46.04 лв.
 • Дарение от сем. Манзарови - 60.00 лв.

Общо: 106.04 лв.

Месец август

 • Пренос: 4.74 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 100.00 лв.

Общо: 104.74 лв.

Месец септември

 • Пренос: 3.44 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 100.00 лв.

Общо: 103.44 лв.

Месец октомври

 • Пренос: 2.14 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 150.00 лв.
 • Дарение от Г. Манзаров - 214 лв.

Общо: 366.14 лв.

Месец ноември 

 • Пренос - 14.85 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 1408.00 лв.
 • Дарение от сем. Манзарови - 262.00 лв.
 • Дарение от сем. Евтимови - 262.00 лв.
 • Дарение от сем. Петкови - 262.00 лв.
 • Дарение от сем. Николови - 262.00 лв.
 • Дарение от сем. Ангелови - 262.00 лв.
 • Дарение от сем. Гергови - 262.00 лв.
 • Дарение от сем. Братови - 100.00 лв.

Общо: 3094.85 лв.

Месец декември

 • Пренос - 461. 16 лв.
 • Дарение от М. Евтимова - 363.00 лв.

Общо: 824.16 лв.