Приходи на фондацията за 2012 година

Месец Януари 2012 г.

 • Наличност на 01.01.2012 – 49.12 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк - 150лв.

Общо: 199.12 лв.


Месец Февруари 2012 г.

 • Наличност на 01.02.2012 – 30.25 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 120 лв.
 • Приходи от химикали - 74лв.

Общо: 224.25 лв.


Месец Март 2012 г.

 • Наличност на 01.03. – 15.53лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 200лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 250лв.

Общо: 465.53 лв.


Месец Април 2012 г.

 • Наличност на 01.04. – 252.65 лв.
 • Доброволни дарения в кутия - 213.70 лв.
 • Г. Манзаров /дарение за филм/ - 150 лв.
 • Ил. Николов /дарение за филм/ - 150 лв.
 • В. Евтимов /дарение за филм/ - 150 лв.
 • П. Петков /дарение за филм/ - 150 лв.
 • М. Гергов /дарение за филм/ - 150 лв.
 • Хр. Маринов /дарение за филм/ - 150 лв.
 • Т. Братов /дарение за филм/ - 100 лв.
 • Радка Тошева /дарение/ - 50 лв.
 • Сем. Манзарови /дарение за турнир/ - 29.92 лв.
 • Г. Манзаров /за цветя и венци за Сърбия/ - 30 лв.
 • А. Ангелов /за цветя и венци за Сърбия/ - 30 лв.
 • П. Петков /за цветя и венци за Сърбия/ - 30 лв.
 • Св. Пантелеев /за цветя и венци за Сърбия/ - 30 лв.
 • Х. Ламбев /за цветя и венци за Сърбия/ - 30 лв.

Общо: 1696.27 лв.


Месец Май 2012 г.

 • Наличност на 01.05. – 102.17 лв.
 • Т. Братов /за цветя и венци за Сърбия/ - 30 лв.
 • В. Евтимов /за цветя и венци за Сърбия/ - 30 лв.
 • М. Гергов /за цветя и венци за Сърбия/ - 30 лв.
 • Сем. Петкови /за конкурса "Три звездички"/ - 236.86 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 400лв.

Общо: 829.03 лв.


Месец Юни 2012 г.

 • Наличност на 01.06. – 24.74 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 100 лв.
 • Изтекъл депозит в Юробанк и Еф джи - 15667.50 лв.
Общо: 15792.24 лв

Месец Юли 2012 г.

 • Наличност на 01.07. – 10.01 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 150 лв.
Общо: 160.01 лв

Месец Август 2012 г.

 • Наличност на 01.08– 97.78 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 170 лв.
Общо: 267.78 лв

Месец Септември 2012 г.

 • Наличност на 01.09. – 10.01 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 170 лв.
Общо: 208.37 лв

Месец Октомври 2012 г.

 • Наличност на 01.10 – 77.66 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 150 лв.
 • Сем. Манзарови - дарение за турнир на МПО - 230.72 лв.
 • Дарение за футболния турнир - 1188 лв.
Общо: 1646.38 лв

Месец Ноември 2012 г.

 • Наличност на 01.11 – 105.83 лв.
Общо: 105.83 лв

Месец Декември 2012 г.

 • Наличност на 01.12 – 9.04 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 100 лв.
 • Г. Манзаров - за коледно дарение и др. текущи разходи - 400 лв.
 • В. Евтимов - за коледно дарение и др. текущи разходи - 150 лв.
 • Ил. Николов - за коледно дарение и др. текущи разходи - 200 лв.
 • Д. Братова - за коледно дарение и др. текущи разходи - 120 лв.
 • П. Петков - за коледно дарение и др. текущи разходи - 100 лв.
 • Н. Гергова - за коледно дарение и др. текущи разходи - 100 лв.
 • Г. Манзаров - 1218.89 лв. /за турнира/
Общо: 2397.93 лв