Приходи на фондацията за 2013 година

Месец Януари 2013 г.

 • Наличност на 01.01. – 321.41 лв.

Общо: 321.41 лв.


Месец Февруари 2013 г.

 • Наличност на 01.02. – 5.31 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 150 лв.

Общо: 155.31 лв.


Месец Март 2013 г.

 • Наличност на 01.03. – 46.20 лв.
 • Изтеглени пари от депозит – 1000 лв.

Общо: 1046.20 лв.


Месец Април 2013 г.

 • Наличност на 01.04. – 52.77 лв.
 • Г. Манзаров /дарение/ - 5830 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк - 150 лв.

Общо: 6032.77 лв.


Месец Май 2013 г.

 • Наличност на 01.05. – 131.92 лв.
 • Г. Манзаров /за цветя и венци за Сърбия/ - 30 лв.
 • В. Евтимов /за цветя и венци за Сърбия/ - 30 лв.
 • П. Петков /за цветя и венци за Сърбия/ - 30 лв.
 • Св. Пантелеев /за цветя и венци за Сърбия/ - 30 лв.
 • А. Ангелов /за цветя и венци за Сърбия/ - 30 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 230 лв.

Общо: 511.92 лв.


Месец Юни 2013 г.

 • Наличност на 01.06. – 50.55 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 100 лв.
Общо: 150.55 лв.

Месец Юли 2013 г.

 • Наличност на 01.07. – 24.28 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 120 лв.
Общо: 144.28 лв.

Месец Август 2013 г.

 • Наличност на 01.08– 13.57 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 110 лв.
Общо: 123.57 лв.

Месец Септември 2013 г.

 • Наличност на 01.09. – 1.74 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 180 лв.
Общо: 181.74 лв.

Месец Октомври 2013 г.

 • Наличност на 01.10 – 12.63 лв.
 • Заем – 100 лв.
 • Сем. Манзарови - дарение - 246.53 лв.
Общо: 359.16 лв.


Месец Ноември 2013 г.

 • Наличност на 01.11. – 65.17 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 250 лв.
Общо: 315.17 лв.


Месец Декември 2013 г.

 • Наличност на 01.12. – 104.66 лв.
 • Г. Манзаров /за коледно дарение/ - 100.00 лв.
 • П. Петков /за коледно дарение/ - 100.00 лв.
 • Ил. Николов /за коледно дарение/ - 100.00 лв.
 • Д. Братова /за коледно дарение/ - 100.00 лв.
 • М. Маринова /за коледно дарение/ - 100.00 лв.
 • М. Евтимова /за коледно дарение/ - 100.00 лв.
 • Х. Ламбев /за коледно дарение/ - 100.00 лв.
 • А. Ангелов /за коледно дарение/ - 100.00 лв.
 • Ан. Пантелеева /за коледно дарение/ - 100.00 лв.
 • Изтеглени от депозит - 500.00 лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 400 лв.
 • Дарение /за футб. турнир/ - 620.00 лв.
Общо: 2524.66 лв.