Приходи на фондацията за 2017 година

ПРИХОДИ ЗА 2017 ГОДИНА

Месец януари

 • Пренос: 227.78 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 260.00 лв.
 • Дарение от Г. Манзаров - 300.00 лв.
 • Сума за изплащане на годишна стипендия на ученик от ДТГ - 150.00 лв.

Общо: 937.98 лв.

Месец февруари

 • Пренос: 184.89 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 200.00 лв.

Общо: 384.89 лв.

Месец март

 • Пренос: 185.35 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 210.00 лв.
 • Изтеглени от ПИБ - 320.00 лв.

Общо: 688.35 лв.

Месец април

 • Пренос: 126.70 лв.
 • Дарение /кутия от "Звездици за Лора" - 31.00 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 100.00 лв.
 • Изтеглени от ПИБ - 200.00 лв.

Общо: 457.70 лв.

Месец май

 • Пренос: 126.05 лв.
 • Дарение за нуждите на фондацията - 200.00 лв.
 • Дарение от сем. Петкови, сем. Пантелееви, сем. Ангелови - 550.00 лв.

Общо: 876.05 лв.

Месец юни

 • Пренос: 56.13 лв.
 • Изтеглени от ПИБ - 1200.00 лв.

Общо: 1256.13 лв.

Месец юли

 • Пренос: 24.44 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 200.00 лв.

Общо: 224.44 лв.

Месец август

 • Пренос: 8.79 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 100.00 лв.

Общо: 108.79 лв.

Месец септември

 • Пренос: 7.14 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 130.00 лв.
 • Дарение от сем. Гьоневи - 50.00 лв.

Общо: 187.14 лв.

Месец октомври

 • Пренос 77.49 лв.
 • Дарение от Г. Манзаров - 263.33 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 100.00 лв.

Общо: 440.42 лв.

Месец ноември

 • Пренос: 75.84 лв.
 • Дарение от сем.Пантелееви  за Годишни стипендии за учебната 2016/2017 г. - 160.00 лв.
 • Дарение от сем. Николови за Годишни стипендии за учебната 2017/2018 г. 170.00 лв.
 • Дарение от сем.Петкови за Годишни стипендии за учебната 2017/2018 г. - 160.00 лв.
 • Дарение от сем. Ангелови за Годишни стипендии за учебната 2017/2018 г. - 162.00 лв.
 • Дарение от сем. Евтимови за Годишни стипендии за учебната 2017/2018 г. - 162.00 лв.
 • Дарение от сем. Манзарови за Годишни стипендии за учебната 2017/2018 г. - 162.00 лв.
 • Дарение от сем. Пантелееви за Годишни стипендии за учебната 2017/2018 г. - 162.00 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 390.00 лв.
 • Изтеглени от ПИБ - 500.00 лв.

Общо: 2103.84 лв.

Месец декември

 • Пренос:403.70 лв.
 • Дарение от Г. Манзаров - 300.00 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 120.00 лв.
 • Дарение от Г. Манзаров - 208.46 лв.

Общо: 1031.79 лв.