Дарения към Фондацията за 2004 година

1. Месец май 2004 г.
• “Академик” Св-в
• “ Унитранс” ЕООД
• “ПМУ” – Св-в
• уч-ли и служ. от ОУ “Ф. Сакелариевич”
• Свобода и Райчо Стоеви
Всичко: 2 576 лв.

2. Месец юни 2004 г.
• БДСК – Св-в
• Ротъри клуб – Св-в
• Внесени с-но Протокол за дарение
• “Дейта енд информейшън консулт” – София
• Внесена сума от кутии
• “Медиком” ЕООД
• уч-ци от ОУ “Ф. Сакелариевич”
• “Алма Ем” ЕООД
• Николай Бадев
• Обл. адм. Добрич
• Пенка Добрева
• Общ.съвет – с. Иваново
Всичко: 13 104.45 лв.

3. Месец юли 2004 г.
• Кристина Кънева
• Обл. адм. Добрич
• Надка Ганева
Всичко: 437 лв.

4. Месец август 2004 г.
• Валерия Олеговна
• Народно събрание
• Мая Христова
• Николай Бадев
• ЕТ “Файв-Трейд-Емил Александров”
Всичко: 893 лв.

5. Месец септември 2004 г.
• Мария Пепелянкова
Всичко: 30 лв.

6. Месец октомври 2004 г.
• Община Каварна
• Надка Ганева
• Любомир Хараламбев
• Красимир Вачев
Всичко: 6 175 лв.

7. Месец ноември 2004 г.
• “Арома” АД
Всичко: 500 лв.

8. Месец декември 2004 г.
• Николай Бадев
• Божин Божинов
• Община Левски
Всичко: 500 лв.

Общо за периода май 2004-декември 2004: 24 215.45 лв.


Дарения към Фондацията в касата
(за 2004 година)

1. Месец май 2004 г.
• Дарения събрани по време на концерта за 24.05 в ПБЧ
• Дарение - Петър Панайотов
• Дарение - Ради Генков – вноска
• Дарение - Христо Маринов
• Дарение - Георги Манзаров
• Събрани суми от “Денят на рисунката”
• Дарение - Христо Маринов
• Събрани суми от проведено мероприятие в ПБЧ
Всичко: 1 014.16 лв.

2. Месец юни 2004 г.
• Сума събрана от хандбалния турнир
• Дарение - Ангел Пенков
• Дарение - Венци Евтимов
• Дарение - Пламен Александров
• Сума от кутии
• Дарение - Симеон Съев
• Дарение - Татяна Петкова и уч-ци от СОУ “Н. Катранов”
• Възстановени пари от картичките
• Дарение от Стефан Алтънов – награда от кроса
• Дарение – Илиян Николов – награда от кроса
• Дарение - Петър Панайотов
• Дарение - Андрей Захариев, студенти и магистри
Всичко: 2 397.78 лв.

3. Месец юли 2004 г.
• Сума от кутия
Всичко: 14.35 лв.

4. Месец август 2004 г.

5. Месец септември 2004 г.
• Дарение - Венцислав Танев
• Дарение - Любомир Атанасов
Всичко: 130 лв.

6. Месец октомври 2004 г.
• Дарение - Лиляна Данчева
• Дарение - Генчо Стоянов – за кроса
• Чл. Внос – сем. Пантелееви
• Чл. Внос – сем. Братови
• Чл. Внос – сем. Генкови
• Чл. Внос – сем. Петкови
• Чл. Внос – сем. Манзарови
• Чл. Внос – сем. Николови
• Чл. Внос – сем. Маринови
• Чл. Внос – Нина Гергова.
• Чл. Внос – сем. Евтимови
• Чл. Внос – сем. Ангелови
• Дарение - Красимир Вачев
• Сума от кутия – ДСК Св-в
• Дарение - Тунджай Федаилов
• Дарение от Деня на японската култура
Всичко: 1 351.91 лв.

7. Месец ноември 2004 г.
• Чл. Внос – сем. Пантелееви
• Сума от кутии
• Чл. Внос – сем. Манзарови
• Дарение – Георги Манзаров
• Дарение - Георги Манзаров
• Чл. Внос – сем. Братови
• Чл. Внос – сем. Николови
• Чл. Внсо – сем. Петкови
• Дарение – Илиян Николов
• Чл. Внос – сем. Ангелови
• Чл. Внос – сем. Генкови
• Чл. Внос – сем. Евтимови
• Чл. Внос – сем. Маринови
• Дарение – Стефан Иванов
• Дарение – спортен клуб “Граничар”
Всичко: 1 251.35 лв.

8. Месец декември 2004 г.
• Дарение – Силвия Манзарова
• Чл. Внос – сем. Евтимови
• Чл. Внос – сем. Генкови
• Чл. Внос – сем. Ангелови
• Чл. Внос – сем. Петкови
• Чл. Внос – сем. Пантелееви
• Чл. Внос – сем. Николови.
• Чл. Внос – сем. Манзарови
• Чл. Внос – сем. Братови
• Дарение – Силвия Манзарова
• Дарение – Силвия Манзарова
• Дарение – Николай Москов
• Дарение – Силвия Манзарова – 100 лв.
Всичко: 553.05 лв.


Средства за изграждане на паметник на мястото на катастрофата,
дарени на фондация “Ангели от Лим”
от 07.02.2005 г. до 25.04.2005 г.

07.02.2005 г.
Фондация “България 94”
Общо: 19 558.30 лв.

14.02.2005 г.
1. Катерина Христова Христова
2. Орлин Добрев Атанасов
3. Васил Стефанов Адамов
4. “Профил” ООД
Общо: 1 270 лв.

15.02.2005 г.
1. Нина Константинова Клюцева
2. Рени Тодорова Мъркушева
3. Ваня Иванова Великова
4. Виктория Борисова
5. Мартин Димитров Николов
6. Юлия Стоядинова Симова
7. Веска Ивова Сергиева-Давид
8. Маргаритка Захариева Пенкова
9. Полина Михайлова Цочева
10. Божена Стоянова Войденова
11. Васил Тодоров Несторов
Общо: 470 лв.

16.02.2005 г.
1. Юлиана Пантелеева
2. “Булфрахт-Шипброкърс” ООД
3. Тонка Кръстева Михайлова
4. Пламенка Дончева Ангелова
Общо: 80 лв.

17.02.2004 г.
1. “Бор-97” ООД
2. Филип Стоянов Петров
Общо: 1 400 лв.

18.02.2005 г.
1. Йорданка Йорданова Тошева
2. Георги Петров
3. Радка Делчева Якалиева
Общо: 30 лв.

21.02.2005 г.
1. Цеца Петкова
2. Галина Гущерова
Общо: 60 лв.

22.02.2005 г.
1. Росица Атанасова Димитрова – гр. Лозенград
2. Юлия Иванова
Общо: 40 лв.

23.02.2005 г.
1. ДТГ “Д. Х. Василев” – 11 “а” клас – гр. Свищов
Общо: 38 лв.

25.02.2005 г.
1. Лиляна Крумова Горанова
2. Милуш Тодоров Милушев – с. Момчиловци, Смолян
3. Калина Георгиева Ангелова
4. Елка Любенова Герова
5. Анастас Иванов Глухов
Общо: 140 лв.

28.02.2005 г.
1. Пламен Томов Томов
2. Янко Янев
Общо: 550 лв.

11.03.2005 г.
СОУ “Д. Дебелянов” – Белене, 7 “б” клас
Общо: 28 лв.

12.03.2005 г.
СС Подкрепа “Елхим Искра” АД
Общо: 50 лв.

14.03.2005 г.
Илиана Димитрова Миланова
Общо: 15 лв.

15.03.2005 г.
10 “е” клас – “П.Г.И. Хаджиев” – гр. Казанлък
Общо: 25 лв.

17.03.2005 г.
Веселинка Петрова Трифонова
Общо: 30 лв.

18.03.2005 г.
Петя Станиславова Димитрова
Общо: 200 лв.

21.03.2005 г.
“ПИБ” АД
Общо: 19 558.30 лв.

22.03.2005 г.
Стефка Лазарова
Общо: 100 лв.

24.03.2005 г.
Лили Иванова Вавилтина
Общо: 20 лв.

31.03.2005 г.
Надка Костова Ганева
Общо: 100 лв.

05.04.2005 г.
8А клас – Д. Методиева – гр. Брезник
Общо: 11 лв.

25.04.2005 г.
“МЕТРО Кеш и Кери България”
Общо: 2 500 лв.


Средства, дарени на фондация “Ангели от Лим”
от 21.10.2004 г. до 31.12.2004 г.

1. “Арома” АД – гр. София
2. Николай Георгиев Бадев – гр. Свищов
3. Божин Петков Божинов – гр. Свищов
4. Община Левски – гр. Левски
5. Тунджай Федаилов – гр. Свищов
6. Шинносуке Кагеяма и Сайко – японски доброволци в гр. Свищов – събрана сума от Деня на Японската култура и изкуство
7. Стефан Иванов – гр. Свищов
8. Спортен клуб “Граничар -1887” – гр. София


Средства, дарени на фондация “Ангели от Лим”
от 30.06.2004 г. до 20.10.2004 г.

1. “Металснаб Холдинг” АД – склад метали – гр. Свищов – бетонно желязо
2. ЕТ “Петър Коев” – гр. Свищов
3. Венелина Гочева – в. “24 часа” – гр. София – рамки за снимките, оцелели от трагичната катастрофа
4. Надка Ганева – гр. Свищов
5. “Файв Трейд” ООД – гр. Свищов
6. Валерия Олеговна Некит
7. Народно събрание
8. Мая Христовна – гр. Павликени
9. Николай Георгиев Бадев – гр. Свищов
10. Мария Благоева Пепелянкова
11. Община Каварна
12. Надка Костова Ганева – гр. Свищов
13. Венцислав Танев – гр. Свищов
14. Любомир Спасов Атанасов – гр. Свищов
15. Лиляна Петрова Данчева – гр. Свищов
16. Генчо Стоянов – гр. Свищов
17. Красимир Ангелов Вачев – гр. Свищов
18. Любомир Тодоров Хараламбев

С решение на УС на Фондацията и съболезнователно писмо в помощ на близките на загиналите деца в Беслан/Северна Осетия, от сметката на фондацията бяха изпратени 500.00 лв.

Сумата на събраните средства от кутиите е 1612.73 лв.


Средства, дарени на фондация “Ангели от Лим”
от 07.04.2004 г. до 29.06.2004 г.

Към УН на СОУ “Н. Катранов” – гр. Свищов

1. СД “Хелиос”- Пловдив
2. Светлана Димова Панайотова – Бургас
3. Параскева Иванова Стефанова
4. Живко Костадинов Желязков
5. Тодор Стоянов Паунов
6. Светлана Павлова
7. Первин Алиева Кумруян
8. Екатерина Георгиева Николова
9. Живко Тилев
10. Благой Павлов Владимиров
11. ИС “Ганчев”
12. “Медико”- стоматол. Център – Плевен
13. Емил Николов Зайчев – Плевен
14. ЕТ “Грация 7”- Илиян Илиев
15. Митко Иванов
16. Красимира Живкова
17. Анушка Антонова Найденова
18. Анастасия Найденова Стоичкова
19. Даниела Топалова
20. “Аквакор” – Евгени Андреев
21. Петьо Петров Ангелов
22. Марияна Иванова Петрова
23. Маргарита Димчова Стойнова
24. Светла Христова Попова
25. Валерий Недков Недялков
26. ИППМП-д-р К. Стефанова
27. “ВИА” – Добрич
28. ф-ма “Андреев”
29. “Сенакс” ООД
30. Цонка Паскова
31. ЕТ “Електро” и Павлин Михов – Гоце Делчев
32. “Халембаков и син” ООД – Гоце Делчев
33. “Геоком-2000” ООД – Гоце Делчев
34. Катя Томова Бончева-ДСК- Белово
35. Маргарита Николова Стойкова
36. Асен Стоядинов Миланов
37. Пепа Б. Петрова
38. сем. Светлана и Пламен Георгиеви
39. Петинка Симеонова Стоянова
40. Стоян Кьосев
41. ЕТ “Соната Кристи”-Соня Атанасова
42. Татяна Стоянова Велкова
43. Гергана Янакиева
44. Валентин Василев Паунов
45. ф-ма “Боти”
46. “Индустриална стопанска асоциация”
47. Надежда Янкова
48. “Хер” ООД
49. АЕЦ “Козлодуй” ЕАД
50. ПГ “Комерс” – Добрич
51. Национално сдружение на общините
52. ЕТ “Ина”
53. “Аутофреш” ООД – Плевен
54. Иван Станков Ковачев
55. ЕТ “Илияна-Енчо Енчев”- Ямбол
56. Районен съд – Берковица
57. ЕТ “Магистър”-Моника Писарова
58. Свободна зона – Свиленград
59. Борислав Илиев Кацаров
60. Симеон Симеонов Герасимов
61. Невянка Иванова Досева
62. офис “Нафтекс”
63. Пламен Каменов
64. Александър Трайков
65. ТБ “Биохим”- кл. Хемус
66. Тихомир Янакиев
67. Маргарита Блажева Иванова
68. Методи Радков Йорданов
69. дискотека “Ларго”- Пазарджик
70. Станка Янева Станева
71. Розалия Каменова Чиликова
72. ИППСП – д-р Марияна Дучева
73. Пламен Тодоров Иванов – Варна
74. Цветана Кирева
75. Александър Веселинов Аспарухов
76. Веселин Йорданов Василев
77. Ангелина Костадинова Костадинова
78. “Мебелина 99” ООД
79. Теменужка Георгиева
80. Мариана Алексова
81. Мария Пенева Гурлевска
82. ВМРО – София
83. Наталия Б. Владимирова
84. Албена Иванова Тодорова
85. Соня Цветанова Ангелкова
86. Димитрина Станкова Зигова
87. МБАЛ – Нова Загора и КНСБ
88. Евгений Дъбнишки
89. Михаела Щерева
90. Катерина Галева
91. Анна Николова Чолакова
92. Елена Иванова Кючукова – Пловидв
93. Венета Йорданова Георгиева
94. Иван Ценов
95. Васил Михайлов
96. Владимир Георгиев
97. ТБ “Алианц България” – Дупница
98. “Флуида”
99. Посолство на Кувейт – салон “Технически университет”
100. Красимир Гюров Милтенов
101. “Котлоремонт” ЕООД
102. Петя Янева
103. ЕТ “Матик” – М. Стоянова
104. Калина Василева Ваташка
105. транскоплект “Инженеринг” ООД
106. “Соларис -2001” ООД – Свищов
107. ТЕД “Производство” АД – Свищов
108. Дарение от черногорските спасители
109. Йорданка Канталова
110. Живка Василева Василевска
111. Елка Петкова
112. Сийка Христова Христова
113. Минка и Марин Бакърджиеви
114. Спаска Йосифова Йосифова
115. Венелина Стефанова Шопова
116. “Фероконтакт” ООД
117. НЧ “Просвета” –гр. Сунгурларе
118. Младен Руменов Захариев
119. Георги Славчев
120. Галина Банковска и Магдалена Василева
121. Общинско УН – гр. Габрово
122. Теодора Александрова Михайлова
123. “Ринг-СВ” АД
124. служ. от ТБ “Биохим” – Благоевград
125. “Докрис” ООД
126. Красимир Симеонов
127. Димо Чалъков
128.Любен Димитров Флоров
129. “Пайнер” ООД
130. Мария Георгиева Попова – Пловдив
131. Таня Йорданова
132. Вики Алмазиду
133. Милчо Левиев
134. Лили Стойкова Рангелова
135. Пощенски запис
136. ЕТ “Боас – Огнян Стефанов”
137. Борислав Костов Василев
138. Ложа “Заря”
139. Петър Георгиев Георгиев
140. Стоян Тодоров Панайотов
141. Тихомир Христов Петков
142. р-ци и служ. в СД “Хелиос” – Пловдив
143. децата от с. Дебнево
144. сем. Владимир и Йонка Ченкови
145. сем. Мая и Петър Русеви
146. Еднокр. Фин. помощ, прот. 14
147. Стела Александрова Иванова
148. катедра “Сч. Отчетност” и студенти от СА “Д.А. Ценов” – Св-в
149. Пощенски записи
150. ТБ “Инвестбанк” – Петя Славова
151. Ани Георгиева Хаджиева
152. Димитър Иванов Абаджиев
153. Община Ловеч
154. сем. Нанкови
155. “К и Б груп” – Бургас, М.Ритони

Обща сума от УН на СОУ “Н. Катранов” – 31 000 лв.


Средства, събрани в дните от 24.05 до 29.06.2004 г.

ПФК “Академик”- Свищов и Валентин Михов
“ Унитранс” ЕООД
“ПМУ” – Свищов
ОУ “Ф.Сакелариевич” – уч.и служ.
Свобода и Райчо Стоеви
СО при БДСК – Свищов
“Ротъри клуб” – Свищов
“Медиком” ЕООД – гр. Троян
“Дейта енд информейшън консулт” – гр. София
ОУ “Ф. Сакелариевич” – у-ци
“Алма-Ем” ЕООД – гр. Благоевград
Николай Бадев
Областна администрация – гр. Добрич
Пенка Йорданова Добрева
Общински съвет – с. Иваново, Русе
Петър Радев Панайотов
Пламен Александров
Симеон Съев
Татяна Тодорова и у-ци от 7 в кл. – СОУ “Н. Катранов”
Стефан Алтънов
Илиян Николов
Андрей Захариев и студ. дистанц. Обуч. в СА
Петър Радев
Георги Иванов Иванов – дрехи
Венелин Обретенов – стикери, тениски, визитки
Валери Дуков – печати

Обща сума - 10 545 лв.


От родителите, учредили фондация “Ангели от Лим”- 3 550 лв.


Събрани средства от проведения хандбален турнир на 29 и 30.05.2004 г. – 67.05 лв.


Набрани средства от спонсори за организирането и провеждането на Първи Национален Турнир по Хандбал “Ангели от Лим 2004”:

1. Михаил Колчев – 100.00 лв.
2. Николай Кузнецов – 200.00 лв.
3. “ИНС БРОК Г” ООД – София (Ловеч) – 100.00 лв.
4. “Булмонт” ООД – Свищов – 200.00 лв.
5. ОБЩИНА – Свищов – 200.00 лв.

Общо: 800.00 лв.

• Направено е и дарение от “НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” гр. Свищов – Антон Н. Антонов, под формата на хранителни продукти, раздадени на всички състезатели от всички отбори, с приблизителна стойност около 280.00 – 300.00 лв.
• Купата за победителя и наградите са осигурени от Фондация “Ангели от Лим”.