Приходи на фондацията 2020 година

Месец януари

 • Пренос: 309.86 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 200.00 лв.
 • Дарение от Г. Манзаров - 208.00 лв.
 • Дарение от Р. Русев - 60.00 лв.

Общо: 777,86 лв.

Месец февруари

 • Пренос: 209.95 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 170.00 лв.

Общо:379 .95 лв.

Месец март

 • Пренос: 211.12 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 360.00 лв.

Общо: 571,12 лв.

Месец април

 • Пренос : 109,09 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 170.00 лв.
 • Дарение от сем. Гьоневи - 50.00 лв.

Общо: 329,09 лв.

Месец май

 • Пренос: 160.26 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 120.00 лв.

Общо: 280.26 лв.

Месец юни

 • Пренос: 11.43 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 360.00 лв.

Общо: 371.43 лв.

Месец юли

 • Пренос: 11.43 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 197.00 лв.

Общо: 208.43 лв.

Месец август

 • Пренос: 11.49лв.
 • Изтеглени от УКБ - 185.00 лв. 

Общо: 196.49 лв.

Месец септември

 • Пренос: 11.49 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 245,00 лв.

Общо:  256.49 лв.

Месец октомври

 • Пренос: 12.99 лв.
 • Дарение от Г. Манзаров - 319,80 лв.
 • Изтеглени от УКБ           - 185,00 лв.

Общо:  517.79 лв.

Месец ноември

 • Пренос: 12,99 лв.
 • Изтеглени от УКБ           - 185.00 лв.

Общо:   197.99 лв.

Месец декември

 • Пренос:  12.99 лв.
 • Изтеглени от УКБ           - 185.00 лв.

Общо:   197.99 лв.