Приходи на фондацията за 2011 година

Месец Януари 2011 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.01.2011 – 258.92 лв.
Общо: 258.92 лв.


Месец Февруари 2011 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.02.2011 – 86.62 лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 250 лв.
Общо: 336.62 лв.


Месец Март 2011 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.03. – 36.85лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 180лв.
• СА “Д. А. Ценов” /дарение от прод. Химикали/ - 318лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 250лв.
Общо: 784.85 лв.


Месец Април 2011 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.04. – 7.02лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 200лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 400лв.
• Ангел Ангелов – дарение – 15лв.
• Хараламби Ламбев – дарение – 15лв.
Общо: 637.02 лв.


Месец Май 2011 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.05. – 242.10лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 250лв.
• Илиан Николов – дарение – 358лв.
• Сем. Манзарови – дарение – 30.17лв.
• Сем. Евтимови – дарение – 200лв.
Общо: 1080.27 лв.


Месец Юни 2011 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.06. – 401.47лв.
• Заем от касата на параклис “Св. Дух” – 200лв.
• Лихва от депозит в Юробанк и Еф Джи – 417.35лв.
• Лихва от депозит в Юробанк и Еф Джи – 130.87лв.
Общо: 1149.69 лв.


Месец Юли 2011 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.07. – 219.86лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 624лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 140лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 324лв.
• Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 150лв.
Общо: 1457.86 лв.


Месец Август 2011 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.08. – 175.03лв.
• П. Петков – дарение – продадени химикали – 50лв.
Общо: 225.03 лв.


Месец Септември 2011 г.

Приходи в касата
• Наличност на 01.09. – 175.03лв.
• Изтеглени от Уникредит Булбанк – 150лв.
Общо: 191.57 лв.

 


Месец октомври 2011г.

Приходи в касата:

 • Наличност на 01.10 – 31.86лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 200лв.
 • СА „Д. А. Ценов” /продадени химикали/ - 110лв.
 • Г. Манзаров /продадени химикали/ – 150лв.
 • М. Евтимова /продадени химикали/ - 200лв.
 • П. Петков /продадени химикали/ - 150лв.
 • Г. Манзаров /дарение/ - 350.21лв.

Общо: 1192.07лв.


Месец Номеври 2011 г.

Приходи в касата:

 • Наличност на 01.11 – 130.77лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 120лв.

Общо: 250.77лв.


Месец Декември 2011 г.

Приходи в касата:

 • Наличност на 01.12 – 61.39лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 150лв.
 • Юробанк и Еф Джи /изтекъл депозит/ - 5623.75лв.
 • Изтеглени пари от Уникредит Булбанк – 1050лв.
 • Ротари клуб Свищов /дарение/ - 200лв.
 • Фодър комерс ООД /дарение/ - 1827.82лв.

Общо: 8912.96лв.