Приходи на фондацията за 2016 година

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА

 

 • Наличност - 254.65 лв.
 • Коледно дарение - сем. Братови - 125.00 лв.

Общо: 379.65 лв.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

 

 • Наличност - 249.67 лв.

МЕСЕЦ МАРТ

 • Наличност - 146.33 лв.
 • Изтеглени от ПИБ - 500.00 лв.

Общо: 646.33 лв.

МЕСЕЦ АПРИЛ

 • Наличност - 49.00 лв.
 • Дарение от Национален конкурс за млади изтълнители "Звездици за Лора" - 114.00 лв.
 • Дарение от Силвия Манзарова - 200.00 лв.
 • Дарение от сем. Петкови, сем. Ангелови, сем. Пантелееви  - 600.00 лв.

Общо: 963.00 лв.

МЕСЕЦ МАЙ

 • Наличност: 53.59 лв.
 • Дарение от сем. Гьоневи - 50.00 лв.
 • Изтеглени от Уникредит Булбанк - 200.00 лв.
 • Дарение от сем. Петкови, сем.Пантелееви, сем.Ангелови -  52.00 лв.

Общо: 355.29 лв.

МЕСЕЦ ЮНИ

 • Наличност: 82.45 лв.
 • Изтеглени от Уникредит Булбанк - 100.00 лв.

Общо: 182.45 лв.

МЕСЕЦ ЮЛИ

 • Наличност: 80.44 лв.
 • Изтеглени от Уникредит Булбанк - 100.00 лв.

Общо: 180.44 лв.

МЕСЕЦ АВГУСТ

 • Наличност - 17.53 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 200.00 лв.
 • Дарение от "Фодар комерс" , за ФТ-2016  - 300.00 лв.

Общо: 517.53 лв.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

 • Наличност - 115.52 лв.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

 • Наличност - 13.51 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 200.00 лв.

Общо: 213.51 лв.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

 • Наличност - 81.50 лв.
 • Дарение от Г. Манзаров - 240.73 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 200.00 лв.

Общо: 522.23 лв.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

 • Наличност - 79.49 лв.
 • Финмарк Комерсиал - дарение - 300.00 лв.
 • Дарение - Ил. Николов - 160.00 лв.
 • Дарение - Г. Манзаров - 160.00 лв.
 • Дарение - П. Петков - 160.00 лв.
 • Изтеглени от УКБ - 100.00 лв.
 • Дарение - С. Манзарова - 200.00 лв.
 • Дарение - В. Евтимов - 160.00 лв.
 • Дарение - А. Ангелов - 160.00 лв.
 • Изтеглени от ПИБ - 800.00 лв.
 • Дарение - Л. Ламбев - 160.00 лв.

Общо: 2439.74 лв.