Основна цел

УЧРЕДЯВАМЕ ТАЗИ ФОНДАЦИЯ:

за да се даде живот на загиналите на 04.04.2004 г. в река Лим НАШИ ДЕЦА и след смъртта им.
водени от надеждата, че животът е по-силен от смъртта.
с намерение да се направи всичко необходимо и възможно тази трагедия да не се повтори, като се открие истината и се премахнат причините за нея.
за да не потъне в безпаметност нашата трагедия и за да се насърчат идеите за толерантност и съпричастност, така необходими на българското общество.
с цел да се напомня на обществото и държавата, че спазването на законовите и моралните норми може да спаси човешкия живот.
за да се порицае бездушието и безотговорността към най-голямата ни ценност - живота.
за да се помогне на всеки, който загуби детето си и на всички останали - съпричастни или бездушни.
за да може споменът за децата ни се превърне в съвест на обществото ни.
В ПАМЕТ НА НАШИТЕ ТРАГИЧНО ЗАГИНАЛИ ДЕЦА.

ОСНОВНА ЦЕЛ на Фондацията:

Да съдействува на обществото и на държавните институции за създаване на условия за безопасно провеждане на мероприятия с участието на деца и учащи.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ на Фондацията:

да ангажира вниманието на обществото и държавата с проблемите при организирането и провеждането на мероприятия с участието на деца и ученици;
да предлага идеи за законодателни промени, свързани с поставянето на завишени и ефективни изисквания при организирането на всякакви ученически мероприятия;
да извършва превантивни мерки за възпитаване в обществено чувство за отговорност и граждански контрол върху дейността на институциите, занимаващи се с организирането на свободното време и отдих на учащите се;
да съдейства с конкретни идеи и с организирани от фондацията мероприятия за психическа и физическа подготовка на подрастващите за справяне и адекватна реакция при различни екстремни ситуации;
да стимулира материално и духовно интелектуално изявени деца;
да насърчава морално и материално заниманията на подрастващите със спорт;
да създаде мемориал за запазване на паметта на децата, които загинаха трагично на 04.04.2004г. във водите на река Лим, Република Сърбия/Черна гора