Мероприятия, организирани в памет на децата

П Р О Г Р А М А

посветена на 6-те месеца от гибелта на трагично загиналите деца при р. Лим на 04.04.2004 г., Сърбия/Черна гора
организирана от фондация “Ангели от Лим” – гр. Свищов

01.10.2004 г. от 15.30 ч. – есенен лекоатлетически крос “Да опазим децата” – старт и финал – пл. “Алеко”

01.10.2004 г. от 16.30 ч. – благотворителна изложба на снимки, оцелели от трагичната катастрофа на 04.04.2004 г. – във фоаето на Общината

01.10.2004 г. от 17.00 ч. – благотворителен концерт с участието на Гуна Иванова, клуб “Естрада” и др. – на пл. “Алеко”

02.10.2004 г. от 10.30 ч. – откриване на мемориална плоча на загиналите деца при р. Лим, Сърбия/Черна гора в църквата “Св. Троица” и панихида в памет на 6-те месеца от смъртта им

02.10.2004 г. от 12.00 ч. – възпоменание в Гробищния парк на гр. Свищов

   

   
Фондация “Ангели от Лим”
със съдействието на звено Масова физкултура и спортна база
при Община Свищов

О Р Г А Н И З И Р А Т
Есенен лекоатлетически крос
“Да опазим децата!”

в памет на 6 месеца от трагичната смърт на децата загинали в река Лим на 04.04.2004 г. в Сърбия/Черна гора

І. Кроса ще се проведе на 01.10.2004 г. от 15.30 часа със старт и финал – площад “Алеко”
ІІ. Възрастови групи:
1. До VІІІ клас – момичета и момчета
2. До ХІІ клас – юноши и девойки
3. Мъже и жени
ІІІ. Маршрут:
1. Първа възрастова група – момичета и момчета до VІІІ клас
- старт – пл. “Алеко” - пл. “Велешана” – ул. “Хаджи Димитър” – Пощенска банка – пл. “Алеко” (финал)
2. Втора и трета възрастови групи – юноши и девойки до ХІІ клас и мъже и жени
- старт – пл. “Алеко” – пл. “Велешана” – ул. “Хаджи Димитър” – ПБЧ – заобикаля се ДТГ “Д. Хадживасилев” – влиза се в алеята на градската градина – пл. “Алеко” (финал)
ІV. Необходими документи за участие:
1. Списък на учениците със заверен предсъстезателен медицински преглед.
2. За индивидуалните участници – подписват декларация за физическа и психическа годност за участие в есенния лекоатлетически крос.
V. Класиране и награди
1. Класирането ще бъде индивидуално до ІІІ място за всяка възрастова група и пол.
2. На всички състезатели класирали се до ІІІ място ще бъдат връчени предметни награди.

За предварителни записвания и допълнителна информация:
тел. 0631/6-03-34 – фондация “Ангели от Лим” и тел. 0631/6-09-38 – звено Масова физкултура и спортна база при Община Свищов

 

Председател на фондация “Ангели от Лим”: .......................
/Г. Манзаров/

   

   

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ....................................................................................................... с ЕГН .................................

Декларирам, че съм във физическа и психическа годност за участие в есенния лекоатлетически крос посветен на 6-те месеца от трагичната смърт на децата, загинали в р. Лим – Сърбия/Черна гора на 04.04.2004 г.

Подпис: ......................