Дарения, направени от фондаицята - 2016 година

05.04.2016 г. фондация "Ангели от Лим" дари 200.00 лв. на Кристин Димитрова за лечение.

На 21.04.2016 г. Фондация "Ангели от Лим" дари 600.00 /петстотин лева/ на 12 организации по 50.00 лв.

1. ДЕТСКИ АРТ КЛУБ „ ГЕЯ ” ГР. ЛОВЕЧ;
2. ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА- ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ;
3. ГРУПА „ПАЛИТРА” КЪМ СОУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ” ГР. КАРНОБАТ;
4. СОУ „БАЧО КИРО”- ГР. ЛЕТНИЦА;
5. ШИИ „АРТ ПОПОВО” ПРИ ДОМ НА КУЛТУРАТА, ГР. ПОПОВО, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ;
6. СОУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ” С. АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩ. ЛОВЕЧ;
7. ШИИ „ПАЛИТРА” КЪМ ЧИТАЛИЩЕ „ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ-1903” С.ОРЕШ, ОБЩ. СВИЩОВ;
8. ОУ ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ОВЧА МОГИЛА;
9. СИП ПО „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” ПРИ СОУ ”ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” ГР. П. ТРЪМБЕШ ;
10. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ- ГР. СВИЩОВ
11. АРТ – КЛУБ „КРЕАТИВ” ПРИ НЧ „БРАТОЛЮБИЕ - 1884” ГР. ЛЮБИМЕЦ, ОБЛ. ХАСКОВО

12.АТЕЛИЕ ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА - "Д. БАТЕМБЕРГСКА " - ГР. ТЪРГОВИЩЕ

06.06.2016 г. Фондация "Ангели от Лим" дари на Детско отделение при МБАЛ гр. Свищов, протектори за болничните легла и детските кушетки на стойност 690.00 лв. /шестотин и деветдесет лв./

05.11.2016 г. - На участниците в турнир на Младежките противопожарни отряди "Млад огнеборец" за Преходната купа "Юлиян Манзаров", гр. Ловеч - /11 отбора по 10 човека/ - 110 пакета с лакомства на стойност 240.73 лв.

19.12.2016 г. Фондация "Ангели от Лим" дари на Фондация "Добро сърце" - 300.00 лв.

20.12.2016 г. Фондацията дари  на Любомир Еленков за лечение - 200.00 лв.

20.12.2016 г. Фондацията дари аа пет ученици от училищата на община Свищов по 50.00 лв. Коледно дарение - 250.00лв.

20.12. 2016 г.Фондацията дари  на пет ученици по 270.00 лв.  от училищата на община Свищов  - Учредената годишна спипендия за учебна година на фондация "Ангели от Лим"  - 1350.00лв.