дарители


Членовете на УС Фондация "Ангели от Лим" благодарят на всички , които оказаха и продалжават да оказват морална подкрепа,която ни е нужна като на хора , изгубили най-ценното в своя живот - децата си. Благодарим на всички дарители , които се отзовават на нашия призив и ни помагат да работим пълноценно чрез целите на фондацията "Ангели от Лим" , които са насочени към опазване живота и здравето на децата на България!

Надяваме се да имаме вашата подкрепа и занапред . Вратите на фондацията са отворени за всички , които желаят да се присъединят към нас и да помогнат "Да опазим децата!" .


сайтът се хоства безвъзмездно от Орбител АД