Разходи на Фондацията за 2004 година

Разходи на Фондацията, изплатени от БС
(за 2004 година)

1. Месец Юни 2004 г.
• За изработка на 100 бр. значки – 215 лв.

2. Месец Юли 2004 г.
• Осигуровки + комисионни за Банката – 46.97 лв.
• Б. Лазаров – за камбанарията – 1 862.75 лв.
• СОТ – 90 лв.
• Изработка на значки – 240 лв.
• Изработка на паметни плочи – 3 200 лв.

3. Месец Август 2004 г.
• Осигуровки + комисионни – 91.40 лв.
• Раб. Заплата за м. юли – 169.02 лв.
• Изработка на паметна плоча – 75% от ст/ста – 5 346.75 лв.
• ДДС – СОТ – 18 лв.

4. Месец Септември 2004 г.
• Дарение за близките на загиналите в Беслан – 500 лв.
• Осигуровки + комисионни – 91.40 лв.
• Раб. Запл. – за м.август – 169.02 лв.

5. Месец Октомври 2004 г.
• Осигуровки + комисионни – 91.40 лв.
• Раб.Запл. за м. септември – 169.02 лв.

6. Месец Ноември 2004 г.
• Осигуровки + комисионни – 90.40 лв.
• Дарение за Борис Ковачев – 500 лв.
• Изработка на иконостас с икони – 5 000 лв.

7. Месец Декември 2004 г.
• Заплатено на арх. Маринов – за параклиса – 1 450 лв.
• Междугробно пространство – 2 124 лв.
• Осигуровки + комисионни – 90.17 лв.

Разходи на Фондацията, изплатени от касата
(за 2004 година)

1. Месец май 2004 г.
• Регистрация на Фондацията – 127.50 лв.
• Заплатено на нотариус – 24 лв.
• БТК – 111.60 лв.
• Строителни материали – 61.10 лв.
• Строит. Материали – 19.11 лв.
• Боядисване на стая – 100 лв.
• Материали – 37.70 лв.
• Канц. материали – 107.01 лв.
• Албум – 15 лв.
• Купата за хандбалния турнир – 162.90 лв.
• Внесени в банката – 65 лв.
Всичко: 830.92 лв.

2. Месец юни 2004 г.
• Компютърна конфигурация – 1 704 лв.
• Материали – 52.60 лв.
• Разходи – Сърбия – 252 лв.
• Изработка на договори на ф-цията – 35.52 лв.
• Изработка на картички – 650 лв.
• Изработка на сертификати и писма – 89.96 лв.
• Куриерски услуги – 4.68 лв.
• Канцеларски материали – 29 лв.
• Р-ди – телефон – 56.74 лв.
• Р-ди за камбанария – 709.13 лв.
• Внесени в БС – 290 лв.
• Р-ди – уч. пособия за награди – 110 лв.
• Пране, сушене на дрехи – 305 лв.
• Монтаж на щори – 65.74 лв.
• Награди за състезание – 360.72 лв.
• Закупени тениски – 70 лв.
• Р-ди по камбанария – 811.35 лв.
• Награди за кроса – 358 лв.
Всичко: 5 954.44 лв.

3. Месец юли 2004 г.
• Пощ. Разходи – 3.30 лв.
• Платена вечеря на абитуриенти от СУПЗ – с.Овча могила – 348 лв.
• Раб. Заплата по граждански договор – 169.75 лв.
• Изработка на грамоти – 140 лв.
• Р-ди камбанария – 110 лв.
• Пощенски разходи – 1.45 лв.
• Закупен вентилатор – 36 лв.
• Изплатени суми – път до Сърбия – 500 лв.
• Р-ди телефон – 152.32 лв.
• Р-ди – наем, ел. енергия, вода – 118.44 лв.
• Пощенски р-ди – 1.45 лв.
Всичко: 1 580.71 лв.

4. Месец август 2004 г.
• РЗ – 169.02 лв.
• Наем, ел. енергия, вода – 122.94 лв.
• Р-ди телефон – 124.88 лв.
• Куриерски услуги – 4.68 лв.
• Канц. материали – 66.97 лв.
Всичко: 488.49 лв.

5. Месец септември 2004 г.
• Пощ. р-ди – 2.45 лв.
• Р-ди – м-н “Винарна” – 44 лв.
• 2 бр. венци – 100 лв.
• Р-ди телефон – 77.14 лв.
• Път, храна, хотел на Л. Георгиева – скулптор – 27 лв.
• Наем, ел. енергия, вода – 128.34 лв.
• Отпечатване на пликове на ф-цията – 13.50 лв.
• Пощ. р-ди – 2 лв.
Всичко: 394.43 лв.

6. Месец октомври 2004 г.
• Пощ. р-ди – 4.50 лв.
• РЗ – 169.02 лв.
• Пощ. р-ди – 4.50 лв.
• Внесени по БС – 975 лв.
• Наем, ел. енергия, вода – 123.29 лв.
• Телефон – 138.28 лв.
• Пощ. р-ди – 4.50 лв.
• Копирни у-ги – 3 лв.
• Пощ. р-ди – 0.80 лв.
Всичко: 1 422.89 лв.

7. Месец ноември 2004 г.
• Р-ди за 6те месеца – мероприятия – 140.80 лв.
• РЗ – 169.02 лв.
• Р-ди – сувенири за децата – 99.90 лв.
• Изплатено гориво до София – 300 лв. /на Г. Манзаров – преди това са дарени на фондацията 300 лв./
• Дарение за СОУ “Д. Благоев” – 50 лв.
• Закупена печка – 33 лв.
• Наем, ел. енергия, вода – 116.90 лв.
• Телефон – 83.09 лв.
• Куриерски услуги – 3.96 лв.
• Интернет за м.май-до ноември – 140 лв.
• Пощ. р-ди – 0.55 лв.
• Дарени ср-ва от Ф-цията за Светлин Ботев– 500 лв.
• Изплатено гориво до София – 30 лв. на Р. Генков
Всичко: 1 668.03 лв.

8. Месец декември 2004 г.
• Дарение от Ф-цията – за лекарства – 17.85 лв.
• Раб.Запл. – 169.02 лв.
• Пощ. р-ди – 0.80 лв.
• Дарение за СОУ “Д. Благоев” – 50 лв.
• Р-ди нотариус – 24 лв.
• Копирни у-ги – 12.60 лв.
• Нощувки на ученици – 150 лв.
• Пощ. р-ди – 26.85 лв.
• Хр. продукти за хористите – 55.20 лв.
• Пощ. р-ди – 2.70 лв.
• Канц. материали – 15.05 лв.
• Телефон – 84.60 лв.
• Р-ди за склуптора – 300 лв.
• Наем, ел. енергия, вода – 129.77 лв.
• Пощ р-ди – 1.10 лв.
• Закупен бойлер за детско отделение – 69.90 лв.
• Памперси и сухо мляко за детско отд. – 310 лв.
• Изплатено гориво до София – В. Търново – 76 лв. на Г. Манзаров /преди това е направил дарение към фондацията от 100 лв./
Всичко: 1 495.44 лв.


Разходи направени от Фондацията (до 31.12.2004 г.)

1. Закупен вентилатор – 36.00 лв.
2. Пътни разходи до Сърбия – 500.00 лв.
3. Разходи телефон – 152.32 лв.
4. Разходи – наем, ел. енергия, вода – 118.44 лв.
5. Разходи – работна заплата – 200.00 лв.
6. Разходи телефон – 124.88 лв.
7. Канцеларски материали – 66.97 лв.
8. Разходи – наем, ел. енергия, вода – 122.94 лв.
9. Разходи – РКО № 56 – 44.00 лв.
10. Закупени 2 бр. венци – 100.00 лв.
11. Разходи – телефон – 77.14 лв.
12. Разходи – пътни, хотел на Лиляна Георгиева (скулптор) – 27.00 лв.
13. Разходи – наем, ел. енергия, вода – 128.34 лв.
14. Канцеларски услуги – 13.50 лв.
15. Разходи – работна заплата – 200.00 лв.
16. Разходи – ел. енергия, наем, вода – 123.29 лв.
17. Разходи – телефон – 138.28 лв.
18. Копирни услуги – 3.00 лв.
19. Разходи – за мероприятията организирани за 6те месеца на децата – 140.80 лв.
20. Разходи – работна заплата – 200.00 лв.
21. Разходи – материали по фактура – 99.90 лв.
22. Изплатено гориво до София – 300.00 лв. (за срещите с анкетната комисия)
23. Дарение за СОУ “Д. Благоев” – 50.00 лв.
24. Закупена ел. печка – 33.00 лв.
25. Разходи – наем, ел. енергия, вода – 116.90 лв.
26. Разходи – телефон – 83.09 лв.
27. Такса интернет – (за периода от май 2004 до ноември 2004 г.) – 140.00 лв.
28. Дарени средства за операция – 500.00 лв.
29. Разходи гориво до София – 30.00 лв.
30. Дарение – закупени лекарства – 17.85 лв.
31. Разходи – работна заплата – 200.00 лв.
32. Дарение за СОУ “Д. Благоев” – 50.00 лв.
33. Разходи – нотариус – 24.00 лв.
34. Копирни услуги -12.60 лв.
35. Дарение – за нощувките на ученици от Младежки парламент – 150.00 лв.
36. Разходи – пощенски марки и пликове – 26.85 лв.
37. Закупени хр. продукти – 55.20 лв.
38. Канцеларски материали – 15.05 лв.
39. Разходи – телефон – 84.60 лв.
40. Разходи – за изработка на скулптората за гробищния парк – 300.00 лв.
41. Разходи – наем, ел. енергия, вода – 129.77 лв.
42. Дарение – закупен бойлер – 69.90 лв.
43. Дарение – памперси и сухо мляко – 310.00 лв.
44. Разходи – гориво до София и В. Търново (за среща с адвокатите по делото) – 76.00 лв.


Изразходени средства за осъществяването целите на фондация “Ангели от Лим”

1. За хандбалния турнир проведен на 29-30.05.2004 г.

 • Нощувка на отборите и съдийския състав в комплекс “Корпус Юг” – 328.00 лв.
 • Вечеря на отборите и съдийския състав в ресторант “Мираж” – 233.00 лв.
 • Коктейл за конференцията и обяд за организаторите и съдиите – 75.00 лв.
 • Пътни разходи за съдийска бригада от гр. Ловеч – 20.00 лв.
 • Видеозаснемане на срещите на отборите-домакини плюс видеокасета – 10.00 лв.
 • Изработка на покани и рекламни стикери – 38.00 лв.
 • Компютърен набор, реклама, размножаване и кореспонденция – 39.00 лв.
 • Църковни свещи за панихидата при откриването – 20.00 лв.
 • Други организационни и представителни разходи по посрещане, настаняване, придвижване, комуникиране и др. – 50.00 лв.
 • Купа за победителите – 162.90 лв.

Общо: 1575.90 лв.

2. За ремонта на камбанарията на църквата в гробищния парк на гр. Свищов

 • РКО № 27 – 709.13 лв.
 • РКО № 34 – 811.35 лв.
 • Ф-ри № - 110.00 лв.
 • Строит. Монт. Раб. – 1862.75

Общо: 3493.23

3. За направата на паметни плочи на загиналите при земетресението в гр. Свищов през 1977г. и за изграждане на паметна плоча на децата загинали в катастрофата на 04.04.2004г. край Сърбия и Черна гора.

4. Разходи свързани с дарението на дрехи от фондация “Ангели от Лим” на дирекция “Социално подпомагане” – гр. Свищов

 • Пране и сушене на детско, юношеско и дамско облекло – 305.00 лв.

Общо: 305.00 лв.

5. Разходи за осигуряване на награди за състезание “Стани богат” в ДТГ – Свищов

 • Учебни пособия – 110.00 лв.
 • Награди по РКО № 32 – 360.72 лв.

Общо: 470.72 лв.

6. Разходи свързани с организацията и провеждането на общоградски крос в памет на загиналите деца

 • Закупуване на тениски – 70.00 лв.
 • Чантички – 3.00 лв
 • Парични награди за победителите – 355.00 лв.
 • Грамоти за участниците – 140.00 лв.

Общо: 568.00 лв.

7. Други

 • Изработка на договори – 35.52 лв.
 • Изработка на картички – 650.00 лв.
 • Изработка на сертификати и благодарствени писма – 89.96 лв.
 • Изработка на пликове /и грамоти за състезанието в ДТГ/ - 29.00 лв.
 • Изработка на значки /50 бр. златни и 50 бр. сребърни/ - 215.00 лв.
 • Канцел. М-ли – РКО № 10 – 15.46 лв.
 • М-ли – РКО № 11 – 82.88 лв.
 • Канц. м-ли – РКО № 12 – 25.60 лв.
 • Канц. м-ли – РКО № 13 – 26.45 лв.
 • Албум – 15.00 лв.
 • Компютърна конфигурация – 1704.00 лв.
 • М-ли – РКО № 19 -52.60 лв.
 • Куриерски услиги – 4.68 лв.
 • Сметка-телефон – 56.74 лв.
 • Монтаж на щори – 65.74 лв.
 • Вечеря – абитуриенти от СУПЗ – с. Овча Могила – 348.00 лв.

Общо: 3416. 63 лв.