Разходи на Фондацията за 2010 година

Разходи на Фондацията за 2010 година

Месец Януари 2010 г.

Разходи в каса
• Наем офис – 4.44 лв.
• Ел. енергия – 16.38 лв.
• БТК – телефонни разговори – 24.98 лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 125.28 лв.
• Препоръчано писмо – 1.88 лв.
Общо: 172.96 лв.


Месец Февруари 2010 г.

Разходи в каса
• Наем офис – 4.44 лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 134.49 лв.
• Препоръчано писмо – 1.88 лв.
• БТК – телефонни разговори – 22.79 лв.
Общо: 163.60 лв.


Месец Март 2010 г.

Разходи в каса
• Наем офис – 4.44 лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 134.49 лв.
• Препоръчано писмо – 1.79 лв.
• Препарати за офиса – 7.40 лв.
• БТК – телефонни разговори – 21.60 лв.
• Внесени в Юробанк и Еф Джи – 10.18 лв.
• Внесени в Униредит Булбанк – 250 лв.
• Наем офис /април/ - 4.44 лв.
• Ел. енергия – 15.42 лв.
• Внесени в Уникредит Булбанк – 300 лв.
Общо: 749.76 лв.


Месец Април 2010 г.

Разходи в каса
• Добринка Добрева – работна заплата – 134.49 лв.
• Препоръчано писмо – 1.88 лв.
• БТК – гласови телефонни услуги – 35.48 лв.
• Офис материали – 43.45 лв.
• Препоръчано писмо – 1.23 лв.
• Шапки /за дарение/ - 84.71 лв.
• Пакети за турнир на РСПБС /за дарение/ - 55.83 лв.
Общо: 357.07 лв.


Месец Май 2010 г.

Разходи в каса
• Наем офис – 4.44 лв.
• Продукти за курбан – 63 лв.
• Продукти за курбан – 48.43 лв.
• 2 броя венци за Сърбия – 100 лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 134.49 лв.
• Продукти за курбан – 35 лв.
• Препоръчано писмо – 1.59 лв.
• БТК – гласови телефонни услуги – 34.94 лв.
• Пакети с лакомства за Детски хор Свищов – 101.76 лв.
• Препоръчано писмо – 2.23 лв.
Общо: 525.88 лв.


Месец Юни 2010 г.

Разходи в каса
• Дарение Сдружение “Вега” – 200 лв.
• Офис материали – 2.98 лв.
• Наем офис – 4.44 лв.
• Препоръчано писмо – 1.68 лв.
• Офис материали – 3.68 лв.
• Внесени в Уникредит Булбанк – 2200 лв.
• Върната сума, получена в заем – 700 лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 134.49 лв.
• БТК – гласови телефонни услуги – 24.08 лв.
Общо: 3271.35 лв.


Месец Юли 2010 г.

Разходи в каса
• Наем офис – 4.44 лв.
• Офис материали – 17.12 лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 134.49 лв.
• Препоръчано писмо – 1.54 лв.
• Препоръчано писмо – 1.79 лв.
• БТК – гласови телефонни услуги – 26.58 лв.
• Дарение /превоз на пътници/ - 400 лв.
• Внесени в Уникредит Булбанк – 100 лв.
• Внесени в Уникредит Булбанк – 4500 лв.
Общо: 5185.96 лв.


Месец Август 2010 г.

Разходи в каса
• Наем офис – 4.44 лв.
• Препоръчани писма – 6.42 лв.
• Препоръчано писмо – 2.34 лв.
• Добринка Добрева – разботна заплата – 134.49 лв.
• Офис материали – 1.13 лв.
• Препоръчано писмо – 2.28 лв.
• Внесени в Уникредит Булбанк– 4000 лв.
• БТК – гласови телефонни услуги – 25.22 лв.
Общо: 4176.32 лв.


Месец Септември 2010 г.

Разходи в каса
• Наем офис – 4.44 лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 134.49 лв.
• Препоръчано писмо – 2.28 лв.
• Офис материали – 6.88 лв.
Общо: 148.09 лв.


Месец Октомври 2010 г.

Разходи в каса
• БТК – гласови телефонни услуги – 23.04 лв.
• Наем офис – 4.44 лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 134.49 лв.
• Препоръчано писмо – 2.23 лв.
• БТК – гласови телефонни услуги – 23.38 лв.
• Електроенергия – 19.72 лв.
• Наем офис /ноември/ - 4.44 лв.
Общо: 211.74 лв.


Месец Ноември 2010 г.

Разходи в каса
• Препоръчано писмо – 2.23лв.
• Офис материали – 2.00лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 134.49лв.
• Офис материали – 15.00лв.
• Куриерски услуги – 4.33лв.
• Наем офис – 4.44лв.
• Електроенергия – 11.96лв.
• БТК – гласови телефонни услуги – 23.11лв.
• Препоръчано писмо – 2.32лв.
Общо: 199.88 лв.


Месец Декември 2010 г.

Разходи в каса
• Добринка Добрева – работна заплата – 134.49лв.
• Медицинско обезпечение /футб. турнир/ – 400лв.
• Медицински транспорт /футб. Турнир/ - 120лв.
• Храна /футб. турнир/ – 2116.50лв.
• Препоръчано писмо – 2.23лв.
• БТК – гласови телефонни услуги – 24.16лв.
• Коледно дарение за 33 деца – 825лв.
• Пощенски марки – 2.70лв.
• Пакети с лакомства за Детски хор Свищов – 72лв.
• Фодък Комерс ООД /възстановена сума/ - 2000лв.
• ГОСИ ЕООД /възстановена сума/ - 2000лв.
Общо: 7697.08 лв.