Разходи на фондацията за 2013 година

Месец Януари 2013 г.

 • БТК - гласови телефонни услуги - 43.20 лв.
 • Ел. енергия - 8.23 лв.
 • Наем офис – 4.44лв.
 • Внесени в Уникредит Булбанк - 160 лв.
 • Работна заплата – 100.23 лв.

Общо: 316.10 лв.


Месец Февруари 2013 г.

 • Наем офис /2 месеца/ – 8.88 лв.
 • Работна заплата – 100.23 лв.

Общо: 109.11 лв.


Месец Март 2013 г.

 • БТК – гласови телефонни услуги – 43.20 лв.
 • Внесени в Уникредит Булбанк - 850 лв.
 • Работна заплата – 100.23 лв.

Общо: 993.43 лв.


Месец Април 2013 г.

 • Пощенски разходи - 5.93 лв.
 • БТК – гласови телефонни услуги – 21.60 лв.
 • Наем офис - 4.44 лв.
 • Пощенски разходи - 2.80 лв.
 • Пощенски разходи - 1.40 лв.
 • Пощенски разходи - 1.48 лв.
 • Внесени в Уникредит Булбанк - 5630 лв.
 • Копирни услуги - 9.95 лв.
 • За курбан - 44.21 лв.
 • Наем офис /май/ - 4.44 лв.
 • БТК - гласови телефонни услуги - 21.60 лв.
 • Работна заплата - 100.23 лв.

Общо: 5847.08 лв.


Месец Май 2013 г.

 • За курбан - 66.67 лв.
 • За курбан - 35.14 лв.
 • За курбан - 29.33 лв.
 • За курбан - 50.00 лв.
 • Венци и цветя за Сърбия - 180 лв.
 • Работна заплата - 100.23 лв.

Общо: 461.37 лв.


Месец Юни 2013 г.

 • Наем офис - 4.44 лв.
 • БТК - гласови телефонни услуги - 21.60 лв.
 • Работна заплата - 100.23 лв.

Общо: 126.27 лв.


Месец Юли 2013 г.

 • Наем офис /м. юли и август/ - 8.88 лв.
 • БТК – гласови телефонни услуги – 21.60 лв.
 • Работна заплата - 100.23 лв.
Общо: 130.71 лв.

Месец Август 2013 г.

 • БТК – гласови телефонни услуги – 21.60 лв.
 • Работна заплата - 100.23 лв.

Общо: 121.83 лв.


Месец Септември 2013 г.

 • Наем офис - 8.88 лв.
 • Внесени в Уникредит Булбанк - 60 лв.
 • Работна заплата - 100.23 лв.

Общо: 169.11 лв.


Месец Октомври 2013 г.

 • Дарение – 124.93 лв.
 • Дарение за турнир на МПО - 121.60 лв.
 • Работна заплата - 100.23 лв.

Общо: 346.76 лв.


Месец Ноември 2013 г.

 • Наем офис – 4.44 лв.
 • Офис м-ли - 1.40 лв.
 • Наем офис /декември/ - 4.44 лв.
 • Възстановена сума - 100.00 лв.
 • Работна заплата - 100.23 лв.

Общо: 210.51 лв.


Месец Декември 2013 г.

 • БТК - гласови телефонни услуги – 86.40 лв.
 • Офис м-ли - 5.00 лв.
 • БТК - гласови телефонни услуги – 21.60 лв.
 • Коледно дарение - 1440.00 лв.
 • Възстановена сума - 100.00 лв.
 • Внесени в Уникредит Булбанк - 100.00 лв.
 • На Н. Константинов /за футб. турнир/ - 200.00 лв.
 • Медицински транспорт /за футб. турнир/ - 160.00 лв.
 • Медицинско обслужване /за футб. турнир/ - 260.00 лв.
 • Работна заплата - 100.23 лв.

Общо: 2473.23 лв.