Разходи на фондацията за 2012 година

Месец Януари 2012 г.

 • Наем офис – 4.44лв.
 • Работна заплата – 156.78лв.
 • Препоръчано писмо – 2.45лв.
 • Копирни услуги – 3.75лв.
 • Препоръчано писмо - 1.45лв.

Общо: 168.87 лв.


Месец Февруари 2012 г.

 • Наем офис – 4.44лв.
 • БТК – гласови телефонни услуги – 23.54лв.
 • Работна заплата – 156.78лв.
 • Препоръчано писмо - 2.40лв.
 • Офис материали - 4.76лв.
 • Книга за "Ден на подаръците" - 15лв.
 • Опаковане на книга - 1.80лв.

Общо: 208.72 лв.


Месец Март 2012 г.

 • Наем офис - 4.44лв.
 • Ел. енергия - 2.87лв.
 • БТК – гласови телефонни услуги – 22.55лв.
 • Работна заплата – 156.78лв.
 • Препоръчано писмо - 2.40лв.
 • Копирни услуги - 19.40лв.
 • Наем офис /април/ - 4.44лв.

Общо: 212.88 лв.


Месец Април 2012 г.

 • Внесени в Уникредит Булбанк /за филм/ - 1000 лв.
 • Работна заплата - 156.78 лв.
 • БТК – гласови телефонни услуги – 22.55лв.
 • Заем за параклис "Св. Дух" - 57.80 лв.
 • Изработка на плакети - 160.08 лв.
 • Пакети с лакомства - 29.92 лв.
 • За курбан I - 66.74 лв.
 • Работна заплата /м. април - гражд. договор/ - 100.23 лв.

Общо: 1594.10 лв.


Месец Май 2012 г.

 • За курбан II - 33.05 лв.
 • Препоръчано писмо - 1.95 лв.
 • Венци и цветя за Сърбия - 282 лв.
 • БТК – гласови телефонни услуги – 35.12 лв.
 • Грамоти за конкурс "Три Звездички" - 236.86 лв.
 • Наем офис /м. май/ - 4.44 лв.
 • За курбан III - 22.76 лв.
 • За курбан IV - 13.26 лв.
 • За курбан V - 42.50 лв.
 • Препоръчано писмо - 1.40 лв.
 • Наем офис /м. юни/ - 4.44 лв.
 • БТК - гласови телефонни услуги - 26.28 лв.
 • Раб. заплата /м. май/ - 100.23 лв.

Общо: 804.29 лв.


Месец Юни 2012 г.

 • За курбан VI - 14.50 лв.
 • FIBank - внесени на свободен депозит - 15000 лв.
 • Внесени в разплащ. с/ка в Уникредит Булбанк - 667.50 лв.
 • Раб. заплата /м. юни/ - 100.23 лв.

Общо: 15 782.23 лв.


Месец Юли 2012 г.

 • Наем офис /м. юли и август/ - 8.88 лв.
 • Транспортен разход - 4.30 лв.
 • БТК – гласови телефонни услуги – 23.89 лв.
 • Препоръчано писмо - 2.21 лв.
 • Препоръчано писмо - 1.85 лв.
 • Препоръчана пратка - 5.93 лв.
 • Препоръчано писмо - 1.93 лв.
 • "Елф-Зорница" ЕООД - 5.24 лв.
 • "Елф-Зорница" ЕООД - 8.00 лв.

Общо: 62.23 лв.


Месец Август 2012 г.

 • БТК – гласови телефонни услуги – 21.60 лв.
 • Раб. заплата /м. юли/ - 100.23 лв.
 • Копирни услуги - 7.35 лв.
 • Раб. заплата - 100.23 лв.

Общо: 229.41 лв.


Месец Септември 2012 г.

 • БТК – гласови телефонни услуги – 21.60 лв.
 • Наем офис /м. септември и октомври/ - 8.88 лв.
 • Раб. заплата - 100.23 лв.

Общо: 136.71 лв.


Месец Октомври 2012 г.

 • БТК – гласови телефонни услуги – 21.60 лв.
 • Дарение за турнир на МПО - 230.72 лв.
 • Внесени в Уникредит Булбанк - 1188 лв.
 • Раб. заплата - 100.23 лв.

Общо: 1540.55 лв.


Месец Ноември 2012 г.

 • Наем офис /м. ноември/ - 4.44 лв.
 • БТК – гласови телефонни услуги – 21.60 лв.
 • Офис материали - 3.90 лв.
 • Наем офис /м. декември/ - 4.44 лв.
 • Такса смет - 2.18 лв.
 • Раб. заплата - 60.23 лв.

Общо: 96.79 лв.


Месец Декември 2012 г.

 • Офис материали - 2.40 лв.
 • Раб. заплата /ноември/ - 40 лв.
 • Коледни картички - 35 лв.
 • Коледно дарение за 34 деца - 680 лв.
 • Раб. заплата - 100.23 лв.
 • Санитарен транспорт /футб. турнир/ - 100 лв.
 • Медицинско обслужване /футб. турнир/ - 260 лв.
 • Хотелска услуга за участници във футб. турнир - 300 лв.
 • Дадена храна за участници във футб. турнир - 558.89 лв.

Общо: 2076.52 лв.


Месец Април 2012 г.

Внесени в Уникредит Булбанк /за филм/ - 1000 лв.

Работна заплата - 156.78 лв

БТК – гласови телефонни услуги – 22.55лв.

Заем за параклис "Св. Дух" - 57.80 лв.

Изработка на плакети - 160.08 лв.Пакети с лакомства - 29.92