Разходи на фондация през 2020 година

 • Месец януари 
 • На наем офис м.01-07.2020 г. - 31.08 лв.
 • ГС - Ивелин Мариянов - м.01, 02.2020 г. - 100.00 лв.
 • Внесени в УКБ - 268.00 лв.
 • Работна заплата Л. Илиева - 168,83 лв.

Общо: 567,91 лв.

Месец февруари

 • Работна заплата Л. Илиева - 168.83 лв.

Общо: 168.83 лв.

Месец март

 • Данък сгради - 193, 20 лв.
 • ГС - Ивелин Мариянов - м. 03 и м. 04 - 100.00 лв.
 • Работна заплата Л. Илиева - 168,83 лв.

Общо: 462,03 лв.

Месец април

 • Работна заплата Л. Илиева - 168.83 лв.

Общо: 168.83 лв.

Месец май

 • ГС - Ивелин Мариянов - м. 05 и м. 06 - 100.00 лв.
 • Работна заплата Л. Илиева - 168.83 лв.

Общо: 268. 83 лв.

Месец юни

 • ППОК "Изгрев" 93 - 23.80 лв.
 • Финмарк Комерсиал - 101.72 лв.
 • Нове инженеринг - 42.69 лв.
 • Авишер ЕООД - 22.96 лв.
 • Работна заплата Л. Илиева - 168.83 лв.

Общо: 360.00 лв. 

Месец юли

 • "Българска книга-97" ООД     - 11.94 лв.
 • Работна заплата И. Калчева - 185.00 лв.

Общо: 196.94 лв.

Месец август

 • Работна заплата И. Калчева   -  185.00 лв.

Общо: 185.00 лв.

Месец септември

 • Наем офис - м.08-12.2020г.      -  22.51 лв.
 • "А1 България"ЕАД - Домейн    -  35.99 лв.
 • Работна заплата И. Калчева    - 185.00 лв.

Общо:  243.50 лв.

Месец октомври

 • Дарение на "Млад огнеборец"  - 319,80 лв.
 • Работна заплата И. Калчева     - 185,00 лв.

Общо:  504,80 лв.

Месец ноември

 • Работна заплата И. Калчева    - 185,00 лв.

Общо:  185,00 лв.

Месец декември

 • ​Работна заплата И. Калчева.   - 185,00 лв.

Общо:  185,00 лв.