Разходи на Фондацията за 2005 година

Разходи на Фондацията за 2005 година

Месец Януари 2005 г.

Разходи в каса
• Р-ди – канцеларски – 24 лв.
• Пощенски разходи – 10.45 лв.
• Куриерски услуги – 3.96 лв.
• Канцеларски материали – 13.27 лв.
• РЗ – 145.20 лв.
• Куриерски услуги – 3.96 лв.
• Р-ди – цветя – 3 лв.
• Канцеларски материали – 6 лв.
• Дарение от фондацията – за закупуване протеза на М. Павлов – 1 027 лв.
• Копирни услуги – 8.25 лв.
• Телефонни разходи – 80.17 лв.
• Интернет – 20 лв.
Общо: 1 305.26 лв.

Разходи по БС
• Такси и комисионни – 10 лв.
• Осигуровки – 34.84 лв.
Общо: 44.84 лв.


Месец Февруари 2005 г.

Разходи в касата
• Пощенски разходи – 4.10 лв.
• РЗ – 167.94 лв.
• Интернет – 20 лв
• Наем, ел. енергия, вода – 156.35 лв.
• Канцеларски материали – 5 лв.
• Разходи – гориво – 70 лв.
Общо: 423.39 лв.

Разходи в БС
• Такси и комисионни – 16.50 лв.
• Изплатени на В. Рашидов – за мемориала край Лим – 21 378 лв.
• Осигуровки – 77.27 лв.
• Изработка на павета за облицовка на междугробно пространство – 500 лв.
Общо: 21 971.77 лв.


Месец Март 2005 г.

Разходи в каса
• РЗ – 168.08 лв.
• Тел. Разходи – 80.30 лв.
• Куриерски услиги – 10.80 лв.
• Транспортни р-ди – превоз на павета – 480 лв.
• Копирни услиги – 27 лв.
• Канцеларски материали – 5.94 лв.
• Пощенски разходи – 1 лв.
• Интернет – 20 лв.
Общо: 753.12 лв.

Разходи в БС
• Комисионни – 12 лв.
• Осигуровки – 91.82 лв.
• Изработка и монтаж на ограда – 1 344 лв.
• Проектиране на параклис “Свети Дух” в гр. Свищов – 1 450 лв.
• Изработка на павета за облицовка на междугробно пространство – 1 925 лв.
• Преведени на В. Рашидов – за изработка на мемориал край р.Лим–19 876.30 лв.
Общо: 24 699.12 лв.


Месец Април 2005 г.

Разходи в касата
• РЗ – 168.08 лв.
• Изработване на грамоти за литературен конкурс “Светът през детските очи” – 100 лв.
• Закупени 20 бр.CD за презапис на видеоклип към песента “Нашите деца”–11 лв.
• Закупени 2 бр. венци – 90 лв.
• Тел. Разходи – 98.90 лв.
• Интернет – 20 лв.
• Пощенски разходи – 15.35 лв.
• Канцеларски материали – 7.38 лв.
• Закупени музикални награди за конкурса “Звездици за Лора” – 300 лв.
Общо: 770.71 лв.

Разходи в БС
• Комисионни – 18 лв.
• Осигуровки – 95.50 лв.
• Преведени на В. Рашидов–за изработка на мемориал край р. Лим 4 209.30 лв.
Общо: 4 322.80 лв.


Месец Май 2005 г.

Разходи в касата
• Рекламни материали за 22.05 – 198.19 лв.
• Копирни услуги – 4.62 лв.
• Внесени в БС – 391.54 лв.
• Дарение за СУПЗ – с. Овча могила – 200 лв.
• Дарение за хористите по случай 24 май – 75 лв.
• Интернет – 20 лв.
• Р-ди - платено за програма /Шкумбата/ - 100 лв.
• Дарение за участниците в състезание “Млад огнеборец” – Албена – 272 лв.
Общо: 1 021.35 лв.

Разходи в БС
• Изплатена РЗ – 168.08 лв.
• Осигуровки – 86.42 лв.
• Такси и комисионни – 12 лв.
Общо: 266.50 лв.


Месец Юни 2005 г.

Разходи в касата
• Дарение за Младежки консултативен съвет – Свищов – 90 лв.
• Разходи – телефон /м.април/ - 68.96 лв.
• Разходи – наем, ел. енергия, вода – 426.13 лв.
• Разходи – параклис – 850 лв.
• РЗ – 148.25 лв.
• Изплатени разходи за мероприятия в памет на децата – 2 210 лв.
• Р-ди – изготвяне на социологическо проучване – 300 лв.
• Р-ди – телефон /м. май/ - 32.47 лв.
• Р-ди – пейки – 100 лв.
• Аванс – 160 лв. за параклис – Г. Манзаров
• Интернет – 20 лв.
Общо: 4 405.81 лв.

Разходи по БС
• За РЗ – 148.25 лв.
• За осигуровки – 31.48 лв.
• Такси и комисионни – 12 лв.
Общо: 192.09 лв.


Месец Юли 2005 г.

Разходи в касата
• Пощенски р-ди – 1.20 лв.
• Интернет – 20 лв.
• Р-ди за изготвяне на резултати от анкетата – 200 лв.
• Р-ди за футб. турнир – 7 500 лв.
• Пощенски р-ди – 2.02 лв.
• Изплатена РЗ – 157.80 лв.
• Р-ди за футб. турнир – 1 500 лв.
• Р-ди за футб. турнир – 3 000 лв.
• Тел. у-ги – 43.04 лв.
• Наем, ел. енергия, вода – 143.70 лв.
Общо: 12 527.76 лв.

Разходи в БС
• Комисионни – 13.50 лв.
• СОТ – 108.00 лв.
• Изтеглени от БС – 7 500 лв. – за футб.турнир
• Осигуровки – 20.74 лв.
• Изтеглена РЗ – 157.80 лв.
• Изтеглени от БС – 1 500 лв. – за футб.турнир
• Изтеглени от БС – 3 000 лв. – за футб.турнир
• Такса – обслужване на БС – 5.00 лв.
Общо: 12 305.04 лв.


Месец Август 2005 г.

Разходи в касата
• Р-ди за футб. турнир – 4 800 лв.
• Р-ди за футб. турнир – 6 000 лв.
• Канц. м-ли – 2.09 лв.
• Интернет – 20 лв.
• Р-ди – телефон – 48.88 лв.
• Наем, ел. енергия, вода – 108.28 лв.
• Изплатена РЗ – 168.08 лв.
• Канц. м-ли и у-ги – 3.70 лв.
• Пощ. р-ди – 1 лв.
Общо: 11 132.03 лв.

Разходи по БС
• Комисионни – 12.10 лв.
• Изтеглени за футб. турнир – 4 800 лв.
• Осигуровки – 91.72 лв.
• Изтеглена РЗ – 168.08 лв.
• Изплатени на “Еди 91” ЕООД – 10 000.03 лв. – за параклиса
• Изтеглени от РС – 157 лв. – за мес. р-ди
Общо: 15 228.93 лв.


Месец Септември 2005 г.

Разходи в касата
• Мастило за принтер – 5 лв.
• Интернет – 20 лв.
• Изпл. Р-ди за мероприятие в памет на Антоана – 170 лв.
• Р-ди телефон – 48.88 лв.
• Дарение за турнир “Млад огнеборец” – 1 160.98 лв.
• Изплатена РЗ – за м. август – 168.08 лв.
• Пощенски разходи – 1.80 лв
Общо: 1 534.74 лв.

Разходи в БС
• РЗ – 168.08 лв.
• Осигуровки – 91.92 лв.
• Такси и комисионни – 12 лв.
Общо: 272 лв.


Месец Октомври 2005 г.

Разходи в касата
• Пощенски разходи – 5.16 лв.
• Телефонни разходи – 33.05 лв.
• Разходи за футб. турнир – 5 000 лв.
• Изплатена РЗ – 168 лв
• Наем, ел. енергия, вода – 273 лв.
• Изработка на грамоти и рекламни материали – 41 лв.
• Закупени керемиди за параклис “Св. Дух” – 546 лв.
• Интернет – 20 лв.
Общо: 6 046.21 лв.

Разходи в БС
• Комисионни – 12 лв.
• Осигуровки – 91.82 лв.
• Изтеглени за РЗ – 168 лв.
• Изтеглени за месечни разходи – 270 лв.
• Изтеглени за керемиди – 546 лв.
Общо: 1 087.82 лв.


Месец Ноември 2005 г.

Разходи в касата
• Р-ди – канц. м-ли – 2.51 лв.
• Пощ. разходи – 1.45 лв.
• Р-ди пощенски – 0.78 лв.
• Изплатена РЗ – 168 лв.
• Р-ди – телефон- 43.26 лв.
• Интернет – 20 лв.
• Наем, ел. ен.р вода – 118 лв.
• Дарение от Фондацията – 300 лв.
• Пощ. р-ди – 4.35 лв.
• Р-ди – гранитни плочи – 628 лв.
• Пощ. р-ди – 1.38 лв.
• Пощ. р-ди – 1.35 лв.
Общо: 1 013.08 лв.


Месец Декември 2005 г.

Разходи в касата
• Изпл. РЗ – 168 лв.
• Р-ди – футб. турнир – 3 300 лв.
• Р – ди телефон – 34.80 лв.
• Пощ. р-ди – 33.60 лв.
• Р-ди – Коледни пакети – 159 лв.
• Р-ди – наем, ел. ен. Вода – 145 лв.
• Д-ние - Закупени маратонки – 280 лв.
• Д-ние за Детски хор /новогод. Подаръци/ – 60 лв.
Общо: 4 021.40 лв.

Разходи в БС
• Осигуровки – 91.82 лв.
• Р-ди – иконостас – 6 610 лв.
• Изтеглени за коледни пакети – 159 лв.
• СОТ – 108 лв.
• Изтеглени за маратонки – 283 лв.
• Комисионни и такси - 22 лв.
Общо: 7 057.82 лв.

Разходи по параклиса
• Р-ди – аванс – Г. Манзаров – 160 лв.
• Аванс – Хр. Маринов – 850 лв. /за дървен м-л/
• Изплатени на “ЕДИ 91” – 10 003 лв.
• Керемиди – 728 бр.- 546 лв.
• Гранитни плочи – 628 лв.
• Иконостас – 6 610 лв.
Общо: 18 797 лв.

Изтеглени в касата към 31.12.2004 г. - 7 629.20 лв.
Изтеглени в каса към 31.12.2005 г. – 28 889.67 лв.

Наличност в касата към 03.01.2005 г. – 104.38 лв.
Остатък в касата към 31.12.2005 г. – 237.28 лв.

Наличност в БС към 01.01.2005 г. – 29 746.04 лв.
Остатък по БС към 31.12.2005 г. – 29 081.65 лв.