Разходи на фондация през 2019 година

Месец януари

 • Наем офис м. 01-м.06 - 26.64 лв.
 • Внесени в УКБ - 110.00 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо:237.94 лв.

Месец февруари

 • ГС на Ивелин Мариянов м.02, м.03 - 60.00 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 161.30 лв.

Масец март

 • НАП - Свищов - Данък сгради - 172.55 лв.
 • ЕТ "Зорница" - цветя за Сърбия - 69.00 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 342.85 лв.

Месец април

 • Внесеси в УКБ - 200.00 лв.
 • Дарение на ЦРДУ и ЦСРИ гр. Свищов - 300.00 лв.
 • Оникс 2007 - 7.79 лв.
 • Дарение на Домашен соц. патронаж гр. Свищов - 100.00  лв.
 • Дарение на Стефани Методиева - Международно бианале - 60.00 лв.
 • ГС на Ивелин Мариянов м. 04 и м.05 - 60.00 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 829.09 лв.

Месец май

 • "Нове инженеринг" -  54.50 лв.
 • "Плам пласт" - 16.00 лв.
 • "Авишер" - 27.65 лв.
 • Дарение на 10 Школи по изкуства - 500.00 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 699.45 лв.

Месец юни

 • ГС на Ивелин Мариянов м. юни - 30.00 лв.
 • ППОК "Изгрев - 93" - 30.60 лв.
 • Община Свищов - наем офис м. 07- м.12.1019 г. - 26.64 лв.
 • Работна заплата м. юни - 101.30 лв.

Общо: 188.54 лв.

Месец юли

 • Работна заплата м. юли - 101.30 лв.

Общо: 101.30 лв.

Месец август

 • Работна заплата м. август - 101.30 лв.

Общо: 101.30 лв.

Месец септември

 • Работна заплата м. септември - 101.30 лв.

Общо: 101.30 лв.

Месец октомври

 •  М тел - домейн - 35.99 лв.
 •  Дарение /пакети с лакомства/ на клуб "Млад огнеборец"Ловеч - 214.00 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 351.29

Месец ноември

 • СУ "Д.Благоев" за ГС 2019-20 г. - 990.00 лв.
 • СУ "Н. Катранов" за ГС 2019-20 г. - 1440.00 лв.
 • Ивелин Мариянов, ДТГ - ГС за м. 10, 11 - 100.00 лв.
 • Оникс - 2007 - 2.39 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 2633.69 лв.

Месец декември

 • ГС м. 12 - Ивелин Мариянов - 50.00 лв.
 • Внесени в УКБ - 363.00 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 514.30 лв.