Разходи на Фондацията за 2008 година

Разходи на Фондацията за 2008 година

Месец Януари 2008 г.

Разходи в каса
• Интернет – 22 лв.
• Такса за телефон - 35.15 лв.
• Други такси – 3.29 лв.
Общо: 60.44 лв.

Разходи по БС
• ДОО – 30.11 лв.
• Здравни осигуровки – 8.40 лв.
• Гарантиран фонд – 0.70 лв.
• ДЗПО – 7.00 лв.
• Работна заплата – 124.07 лв.
Общо: 170.28 лв.


Месец Февруари 2008 г.

Разходи в каса
• Ел. енергия – 27.65 лв.
• За мастило – 3 лв.
• Телефон – 46.72 лв.
• Интернет – 22 лв.
• Внесени в Уникредит булбанк за дарение – 450 лв.
• Други –15.90лв.
Общо: 565.27 лв.

Разходи по БС
• Такса за междубанков превод – 1.10лв.
• Платежно нареждане извън банката – 4.55 лв.
• М. такса Поддр. и обслужване на РС – 5 лв.
Общо: 10.65 лв.


Месец Март 2008 г.

Разходи в каса
• Наем – 4.44 лв.
• Внесени в Уникредит Бурбанк за подкрепа на близките на загиналите във влака София-Кардам – 450 лв.
• Такси – 3.11 лв.
• Такса БТК – 41.98 лв.
• Пощенски услуги – 2.87 лв.
• Интернет –22 лв.
• Дарение за Петя Цанова – 150 лв.
• Такси – 1.96 лв.
Общо: 676.36 лв.


Месец Април 2008 г.

Разходи в каса
• Наем – 4.44 лв.
• Работна заплата – 125.28 лв.
• За свещи – 56 лв.
• Такса БТК – 92.35 лв.
• Пощенски услуги – 3.69 лв.
• Ел. енергия – 21.60 лв.
• Интернет – 22 лв.
• За тениски – 120 лв.
• Дарение за близките на загиналите във влака София – Кардам – 1800 лв.
• Дарение за годишнина на СОУ “Цв. Радославов“ – 50 лв.
• За мастило – 3 лв.
• Капаро за изографисването на параклиса “Св. Дух“ – 5000 лв.
Общо: 7298.36 лв.


Месец Май 2008 г.

Разходи в каса
• За закупуване на легла – 48 лв.
• Такса БТК – 69.95 лв.
• Такса Интернет – 22 лв.
• Наем за офиса – 4.44 лв.
• Дарение за абитуриентка – 200 лв.
• За венци – 120 лв.
• Дарение за Свищовския хор за сладки неща – 100 лв.
• Листи и папки – 10.50 лв.
• Копирни услуги – 39.30 лв.
• Др. разходи – 4.53 лв.
Общо: 618.72 лв.


Месец Юни 2008 г.

Разходи в каса
• Интернет – 22 лв.
• Наем – 4.44 лв.
• Изплатена работна заплата – 125.28 лв.
• Наем за квартира (на художниците изографисващи параклиса) – 100 лв.
• Изплатено капаро на художниците – 5000 лв.
• Такса БТК – 60.92 лв.
• Аванс за наем (м. юли и м. август)- 8.88 лв.
• За мастило – 4 лв.
• За други такси – 3 лв.
• Продукти за курбан – 118.70 лв.
Общо: 5447.22 лв.


Месец Юли 2008 г.

Разходи в каса
• Внесени в Юробанк – 5851.50 лв.
• Наем на художниците – 100 лв.
• Такса БТК – 45 лв.
• За турнира – 3000 лв.
• Аванс за художниците – 3000 лв.
Общо: 11 996.50 лв.


Месец Август 2008 г.

Разходи в каса
• За турнира "Юлиян Манзаров" – 10 500 лв.
• Аванс за художниците изографисващи параклиса – 4230 лв.
• Работна Заплата – 59 лв.
• Такса БТК – 34.26 лв.
Общо: 14 823.26 лв.


Месец Септември 2008 г.

Разходи в каса
• Интернет – 22 лв.
• Наем (Офис) – 4.44 лв.
• Разходи за турнира (от дарения) – 2500 лв.
• Мастило – 3 лв.
• За каса параклис – 100 лв.
• Разходи за турнира (от дарения) – 2500 лв.
• Последна вноска – изографисване на параклиса – 1270 лв.
• Аванс заплата – 30 лв.
• БТК – 27.71 лв.
• Предпечат книга – 180 лв.
• Транспорт (параклис – пясък) – 20 лв.
• Пясък (параклис) – 28.04 лв.
• Приходни ордери – 1 лв.
• Нощувки Корпус Юг – 79.10 лв.
• Ел. Енергия, вода (за квартира художници) – 112.25 лв.
• РЗ – 95.28 лв.
• Други – 5.65 лв.
Общо: 6978.47 лв.


Месец Октомври 2008 г.

Разходи в каса
• Интернет – 22 лв.
• Наем (Офис) – 4.44 лв.
• Строителни материали параклис – 452.16 лв.
• Наем, сметки с храм “Св. Троица“ – 139.25 лв.
• Корпус Юг – нощувки – 52.90 лв.
• Такса БТК – 53.38 лв.
• Заплата – 125.28 лв.
• Разходи за параклис – 1346 лв.
• Други – 11.72 лв.
Общо: 2207.13 лв.


Месец Ноември 2008 г.

Разходи в каса
• Интернет – 22 лв.
• Наем (Офис) – 4.44 лв.
• Аванс заплата – 60.00 лв.
• Такса БТК – 24.86 лв.
• Книга предпечат – 123.27 лв.
• Други – 3.12 лв.
Общо: 237.69 лв.


Месец Декември 2008 г.

Разходи в каса
• Наем офис – 4.44 лв.
• Интернет – 22 лв.
• Разписки – 2 лв.
• РЗ – 65.25 лв.
• Емил Енчев DVD – клип 450 лв.
• Нощувки на Емил Енчев – 79.10 лв.
• Авансово РЗ – 125.28 лв.
• Сладки неща за детски хор – Свищов – 107.25 лв.
• Канцеларски материали – 4.20 лв.
• Новогодишно дарение на деца от Свищовски училища – 920 лв.
• Сметка БТК – 39.97 лв.
• Др.- 6.74 лв.
Общо: 1830.06 лв.