Разходи на Фондацията за 2007 година

Разходи на Фондацията за 2007 година

Месец Януари 2007 г.

Разходи в каса
• Вноска в HVB - банка Биохим – 80 лв.
• Р-ди за стъкло - 34.10 лв.
• Внесени в HVB - банка Биохим – 145 лв.
• Р-ди почистващи препарати - 19.90 лв.
Общо: 279.00 лв.

Разходи по БС
• Р-ди за алум. врата – 480 лв.
• Р-ди от комисионни и такси – 6.10 лв.
Общо: 486.10 лв.


Месец Февруари 2007 г.

Разходи в касата
• Р-ди за телефон – 154.15 лв.
• Р-ди за мишка – 13 лв.
• Интернет – 180 лв.
• Наем – 13.71 лв.
• Писмо – 1.68 лв.
Общо: 362.54 лв.

Разходи в БС
• Изтеглени от HVB – 150 лв.
Общо: 150.00 лв.


Месец Март 2007 г.

Разходи в касата
• За поправка на компютър – 117.46 лв.
• За цветя пред пам. плочи на загинали при заметресение – 40.00 лв.
• Ток, телефон, интернет, куриер. услуги – 283.70 лв.
• За РЗ – 180.40 лв.
• За проведени мероприятия – 280.40 лв.
• Пощ. разходи и свещи – 32.46 лв.
Общо: 934.42 лв.

Разходи в БС
• Изтеглени за каса – 120.00 лв.
• За изпл. на РЗ – 180.40 лв.
• За осигуровки – 74.98 лв.
• Такси, комисионни – 12.20 лв.
Общо: 387.58 лв.


Месец Април 2007 г.

Разходи в касата
• канц. матер. – 4.42 лв.
• подр. компютър – 5.00 лв.
• интернет – 20.00 лв.
• наем, ток, телефон – 108.69 лв.
• пощенски разходи, куриерски услуги – 17.90 лв.
• за лампи Сърбия – 165.06 лв.
• изпл. за кроса – 199.80 лв.
• за лепило, свещи, поч. препр.,траурни венци – 189.97 лв.
• внесени в Биохим – 516.00 лв.
Общо: 1226.84 лв.

Разходи в БС
• за РЗ - м. Април – 180.40 лв.
• за осигуровки – 74.98 лв.
• такси, комисионни – 14.40 лв.
Общо: 785.78 лв.


Месец Май 2007 г.

Разходи в касата
• канц. матер. – 11.77 лв.
• интернет – 20.00 лв.
• наем, телефон – 75.66 лв.
• пощенски разходи – 2.82 лв.
• изпл. за раб. заплати– 180.40 лв.
• за провеждане на меропр.”Три звездички” – 119.69 лв.
• разходи за курбана на 6 май – 145.44 лв.
• други разходи – 7.76 лв.
Общо: 563.54 лв.

Разходи в БС
• изтеглени за РЗ - м. Май – 180.40 лв.
• изпл. на осигуровки – 74.98 лв.
• др. разходи – 145.44 лв.
• такси банка – 11.60 лв.
Общо: 412.42 лв.


Месец Юни 2007 г.

Разходи в касата
• проведено меропр. - състезание по математика – 199.80 лв.
• интернет и наем – 24.44 лв.
• изпл. за раб. заплати – 180.40 лв.
• бълг. пощи - писма – 8.26 лв.
• телефон – 69.04 лв.
• други разходи – 29.91 лв..
• дарение гр. Биело поле – 9735.00 лв.
Общо: 10246.85 лв.

Разходи в БС
• изтеглени за РЗ – 180.40 лв.
• изпл. на осигуровки – 74.98 лв.
• такси, комисионни – 11.60 лв.
Общо: 265.98 лв.


Месец Юли 2007 г.

Разходи в касата
• бълг. пощи - писма – 1.63 лв.
• СД “Зоната” - интернет – 20.00 лв.
• общ. Свищов – 4.44 лв.
• телефон – 45.24 лв.
• изпл. за раб. заплати – 180.40 лв.
• други разходи – 22.60 лв.
Общо: 274.31 лв.

Разходи в БС
• изтеглени за РЗ – 180.40 лв.
• изпл. на осигуровки – 74.98 лв.
• такси, комисионни – 12.20 лв.
• разходи за параклиса – 4835.97 лв.
Общо: 5103.55 лв.


Месец Август 2007 г.

Разходи в касата
• наем, телефон, пощенски р-ди, интернет – 62.78 лв.
• изпл. за раб. заплати – 180.40 лв.
• консумативи - офис – 24.58 лв.
• други разходи – 8.52 лв.
Общо: 276.28 лв.

Разходи в БС
• за осигуровки и РЗ – 255.38 лв.
• такси, комисионни – 27.70 лв.
Общо: 283.08 лв.


Месец Септември 2007 г.

Разходи в касата
• наем, пощенски р-ди, интернет – 81.69 лв.
• изпл. за раб. заплати – 180.40 лв.
• офис материали – 6.05 лв.
• други разходи – 10.44 лв.
• Изразх. от дарения за фондацията – 17140.64 лв.
• Дарение - с. Дебелец дом за мед. соц. грижи – 300.00 лв.
Общо: 17719.22 лв.

Разходи в БС
• изпл. сума за подр. на параклис – 831.60 лв.
• изпл. РЗ – 180.40 лв.
• р-ди за осигуровки – 74.08 лв.
• р-ди за футб.турнир – 11400.00 лв.
• р-ди за футб.турнир – 7898.64 лв.
• р-д за с. Дебелец дом мед. соц. грижи – 300.00 лв.
• такси банка – 26.10 лв.
Общо: 20710.82 лв.


Месец Октомври 2007 г.

Разходи в касата
• наем, интернет, писма – 105.71 лв.
• изпл. за раб. заплати – 180.40 лв.
• други разходи – 8.76 лв.
• М-н Централ – хр. продукти с. Дебелец – 482.14 лв.
Общо: 777.01 лв.

Разходи в БС
• изпл. РЗ – 180.40 лв.
• р-ди за осигуровки – 74.98 лв.
• такси банка – 11.60 лв.
Общо: 266.98 лв.


Месец Ноември 2007 г.

Разходи в касата
• наем, интернет, писма – 125.26 лв.
• изпл. за раб. заплати – 180.40 лв.
• други разходи – 41.62 лв.
• за межд. простр., платено на сем. Ангелови – 500.00 лв.
Общо: 847.28 лв.

Разходи в БС
• изпл. РЗ РЗ и за межд. простр. съгл. протокол – 680.40 лв.
• р-ди за осигуровки – 74.98 лв.
• такси банка – 11.60 лв.
Общо: 766.98 лв.


Месец Декември 2007 г.

Разходи в касата
• новогодишни картички – 32.00 лв.
• пощенски марки – 2.50 лв.
• телефон – 48.59 лв.
• други разходи – 1.50 лв.
Общо: 84.59 лв.

Разходи в БС
• ДОО – 30.11 лв.
• здравни осигуровки – 8.40 лв.
• гарантиран фонд – 0.70 лв.
• ДЗПО – 7.00 лв.
• работна заплата – 124.07 лв.
Общо: 170.28 лв.