Разходи на фондацията за 2018 година

Месец януари

 • "Оникс - 2004"  - канц. материали - 9.09 лв.
 • Община Свищов- наем офис за м. 01. и м.02. - 8.88 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 119.27 лв.

Месец февруари

 • Изплатена ГС м. 01, 02, 03 - 90.00 лв.
 • Наем офис - м. 03, 04, 05, 06 - 17.76 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 209.06 лв.

Месец март

 • Данък сгради - 174.43 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 275.73 лв.

Масец април

 • Внесени  в УКБ - 1000.00 лв.
 • Дарение на 12 Школи по изобразително изкуство - 600.00 лв.
 • ЕТ "Зорница" 2000 - 69.00 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.
 • Годишна стипендия на Ивелин Стефанов, м.04,05,06 - 90.00 лв.

Общо: 1860.30 лв.

Месец май

 • ЕЛФ "Зорница" ЕООД - 30.85 лв.
 • Нове инженеринг ЕООД - 47,13 лв.
 • ЕТ "Афишер" - 30.06 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 209.34 лв.

Месец юни

 •  Внесени в УКБ - Дарение - 322.00 лв.
 • Наем офис - м.07-12.2018 г. - 26.64 лв.
 • "Оникс-2004" -канцеларски м-ли - 3.40 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 453.43 лв.

Месец юли

 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 101.30 лв.

Месец август

 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 101.30 лв.

​Месец септември

 • Дарение на ДЦДУ гр. Свищов - 500.00 лв.
 • Внесени в УКБ - Дарение от Пенчо Пенчев - 1300.00 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо:1901.30 лв.

Месец октомври

 • Мтел - плащане на домейн - 35.99 лв.
 • Дарение на Янка /параклис/ - 300.00 лв.
 • Дарение на "Млад огнеборец"- /закупени лакомства/ - 239.26 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 676.55

Месец ноември

 • Дарение на фондация "Добро сърце" - 300.00 лв.
 • Внесени в касата на СУ "Д.Благоев" за ГС 2018/19 г. - 270.00 лв.
 • Внесени в касата на СУ "Цв. Радославов" за ГС 2018/19 г. - 270.00 лв.
 • Внесени в касата на СУ "Н. Катранов" за ГС 2018/19 г. - 810.00 лв.
 • Изплатена стипендия на Ивелин Мариянов за м.10 и 11 - 60.00 лв.
 • "Оникс 2007" - канцеларски материали - 4.41 лв.
 • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 1815.71 лв.

Месец  декември

 • Изплатена стипендия на Ивелин Мариянов за м. 12 и 01.2019 г. - 60.00 лв.
 • Внесени в УКБ - 240.00 лв.
 • "Оникс 2007" - 3.25 лв.
 • Работна заплата 101.30 лв.

Общо: 404.55 лв.