Разходи на фондация през 2020 година

Месец януари 

  • На наем офис м.01-07.2020 г. - 31.08 лв.
  • ГС - Ивелин Мариянов - м.01, 02.2020 г. - 100.00 лв.
  • Внесени в УКБ - 268.00 лв.
  • Работна заплата Л. Илиева - 168,83 лв.

Общо: 567,91 лв.

Месец февруари

  • Работна заплата Л. Илиева - 168.83 лв.

Общо: 168.83 лв.

Месец март

  • Данък сгради - 193, 20 лв.
  • ГС - Ивелин Мариянов - м. 03 и м. 04 - 100.00 лв.
  • Работна заплата Л. Илиева - 168,83 лв.

Общо: 462,03 лв.

Месец април

  • Работна заплата Л. Илиева - 168.83 лв.

Общо: 168.83 лв.

Месец май