Разходи на фондация през 2021 година

Месец Януари 

 • Наем офис м.01-12.2021 г.     - 53.31 лв.
 • "Българска книга-97" ООД     - 11.04 лв.
 • Работна заплата И. Калчева - 185.00 лв.

Общо: 249.35 лв.

Месец Февруари

 • Работна заплата И. Калчева - 168.83 лв.

Общо: 168.83 лв.

Месец Март

 •  Данък сгради                           -  207.43 лв.
 •  Работна заплата И. Калчева  -  168.83 лв. 

Общо: 376.26 лв.

Месец Април

 • Работна заплата И. Калчева  -  168.83 лв.

Общо: 168.83 лв.

Месец Май

 • "Оникс - 2007" ЕООД             -  11.99 лв
 • Работна заплата И. Калчева  - 168.83 лв.

Общо: 180.82 лв.

Месец Юни

 • Дарение на 6  ШИ х 100лв.      -  600.00 лв.
 • "Нове инжинеринг" ЕООД        -   41.26 лв.
 • "Финмарк комерсиал"ЕООД     -   93.77 лв.
 • "ЕЛФ Зорница"ЕООД               -   22.60 лв.
 • Работна заплата И. Калчева     -  168.83 лв.

Общо: 926.46 лв.

Месец Юли

 • "Авишер" ЕООД                     -   33.49 лв.
 • Работна заплата И. Калчева   -  168.83 лв.

Общо: 202.32 лв.

Месец Август  

 • ППОК "Изгрев - 93"                -  37.50 лв.
 • Работна заплата И. Калчева  - 168.83 лв. 

Общо: 206.33 лв.

Месец Септември

 • Работна заплата И. Калчева   - 168.83 лв.

Общо: 168.83 лв.

Месец Октомври

 •