Разходи на фондация през 2021 година

Месец Януари 

  • Наем офис м.01-12.2021 г.     - 53.31 лв.
  • "Българска книга-97" ООД     - 11.04 лв.
  • Работна заплата И. Калчева - 185.00 лв.

Общо: 249.35 лв.

Месец Февруари

  • Работна заплата И. Калчева - 168.83 лв.

Общо: 168.83 лв.

Месец Март

  •  Данък сгради                           -  207.43 лв.
  •  Работна заплата И. Калчева  -  168.83 лв. 

Общо: 376.26 лв.

Месец Април

  • Работна заплата И. Калчева  -  168.83 лв.

Общо: 168.83 лв.

Месец Май