Разходи на фондацията за 2018 година

Месец януари

  • "Оникс - 2004"  - канц. материали - 9.09 лв.
  • Община Свищов- наем офис за м. 01. и м.02. - 8.88 лв.
  • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 119.27 лв.

Месец февруари

  • Изплатена ГС м. 01, 02, 03 - 90.00 лв.
  • Наем офис - м. 03, 04, 05, 06 - 17.76 лв.
  • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 209.06 лв.

Месец март

  • Данък сгради - 174.43 лв.
  • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 275.73 лв.

Масец април