Разходи на фондация през 2019 година

Месец януари

  • Наем офис м. 01-м.06 - 26.64 лв.
  • Внесени в УКБ - 110.00 лв.
  • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо:237.94 лв.

Месец февруари

  • ГС на Ивелин Мариянов м.02, м.03 - 60.00 лв.
  • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 161.30 лв.

Масец март

  • НАП - Свищов - Данък сгради - 172.55 лв.
  • ЕТ "Зорница" - цветя за Сърбия - 69.00 лв.
  • Работна заплата - 101.30 лв.

Общо: 342.85 лв.

  • Месец април
  • Внесеси в УКБ - 200.00 лв.