Разходи на Фондацията за 2009 година

Разходи на Фондацията за 2009 година

Месец Януари 2009 г.

Разходи в каса
• Интернет – 22 лв.
• Нощувки Корпус Юг – 104.80 лв.
• Наем офис – 4.44 лв.
• Аванс РЗ – 20 лв.
• Такса БТК – 44.24 лв.
• Други такси – 10.44 лв.
Общо: 205.92 лв.


Месец Февруари 2009 г.

Разходи в каса
• Интернет – 22 лв.
• Работна заплата м. Януари – 105.28 лв.
• Наем офис – 4.44 лв.
• Запис Емил Енчев – 648.94 лв.
• Такса БТК – 63.48 лв.
• Работна заплата м. Февруари – 125.28 лв.
• Каса параклис – 100 лв.
Общо: 1069.42 лв.


Месец Март 2009 г.

Разходи в каса
• Възстановени пари на параклис – 100 лв.
• Интернет – 22 лв.
• Ел. Енергия – 35.05 лв.
• Наем офис – 4.44 лв.
• Транспортни разходи – 2.51 лв.
• Копирни услуги – 1.65 лв.
• Писмо – 1.19 лв.
• Нощувки – Корпус Юг – 26.20 лв.
• Транспортни разходи – 1.28 лв.
• Работна Заплата – 125.28 лв.
• Каса параклис – 20 лв.
• Спиди – 8.62 лв.
• Писмо – 1.34 лв.
• Сметка БТК – 46.12 лв.
• Некролози – 23.60 лв.
• Транспортни разходи – 3 лв.
• Транспортни разходи – 2.59 лв.
Общо: 424.87 лв.


Месец Април 2009 г.

Разходи в каса
• Интернет – 22 лв.
• Препоръчано писмо – 1.44 лв.
• Копирни услуги – 1.80 лв.
• Наем офис – 4.44 лв.
• Ел. енергия – 40.72 лв.
• Канцеларски материали – 6.59 лв.
• Лазерен принтер – 159.11 лв.
• Препоръчано писмо – 1.84 лв.
• Венец за възпоменание – 60.00 лв.
• Препоръчани писма – 3.98 лв.
• Гласови телефонни услуги БТК – 68.93 лв.
• Препоръчано писмо – 1.89 лв.
• Транспортни разходи (до параклис) – 4.10 лв.
Общо: 376.84 лв.


Месец Май 2009 г.

Разходи в каса
• Наем офис – 4.44 лв.
• Офис материали – 2.60 лв.
• Интернет такса – 22 лв.
• Венци за ходене до Сърбия – 120 лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 101.42 лв.
• Препоръчано писмо – 1.84 лв.
• Пакети с лакомства за турнир на РСПБС, Свищов – 80.00 лв.
• Пакети с лакомства за хористите на детския хор, Свищов – 97.50 лв.
• Разходи за провеждане на курбан – 136.86 лв.
• Офис материали – 69.12 лв.
• БТК – телефонни разговори – 91.37 лв.
• Интернет такса – юни – 22 лв.
• Офис материали – 2 лв.
• Тениски за 1-ви юни – 10 лв.
• Бонбони за 1-ви юни – 24.08 лв.
Общо: 785.23 лв.


Месец Юни 2009 г.

Разходи в каса
• Добринка Добрева – работна заплата – 125.28 лв.
• Наем офис – 4.44 лв.
• Пощенски разходи – 1.84 лв.
• Офис материали – 2.98 лв.
• БТК – телефонни разговори – 31.38 лв.
• Върната сума, получена в заем – 24.08 лв.
Общо: 190.00 лв.


Месец Юли 2009 г.

Разходи в каса
• Наем офис (юли и август) – 8.88 лв.
• Транспортен разход (до параклис) – 1.50 лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 125.28 лв.
• БТК – телефонни разговори – 32.72 лв.
• Транспортен разход (до параклис) – 1.57 лв.
Общо: 169.95 лв.


Месец Август 2009 г.

Разходи в каса
• Добринка Добрева – разботна заплата – 125.28 лв.
• Български пощи /писмо/ - 1.84 лв.
• БТК – телефонни разговори – 24.59 лв.
• “Спиди” АД – куриерски услуги – 5.56 лв.
• “Спиди” АД – куриерски услуги – 5.56 лв.
• Офис материали – 6.83 лв.
• Транспортен разход /до параклис/ - 1.60 лв.
• Български пощи /писмо/ - 1.94 лв.
• Интернет такса /септември/– 22 лв.
• Разходи за футболен турнир – 15939 лв.
Общо: 16134.20 лв.


Месец Септември 2009 г.

Разходи в каса
• Български пощи /писмо/ - 1.94 лв.
• Наем офис – 4.44 лв.
• Добринка Добрева /работна заплата/ - 125.28 лв.
• Български пощи /писмо/ - 1.89 лв.
• Български пощи /писма/ - 7.76 лв.
• БТК – телефонни разговори – 24.91 лв.
• Интернет – 22 лв.
• Внесени в Уникредит Булбанк – 4272 лв.
Общо: 4460.22 лв.


Месец Октомври 2009 г.

Разходи в каса
• Наем офис – 4.44 лв.
• Добринка Добрева /работна заплата/ - 125.28 лв.
• Офис материали – 2.84 лв.
• Български пощи /писмо/ - 1.94 лв.
• БТК /телефонни разговори/ - 29.45 лв.
• Български пощи /писмо/ - 1.79 лв.
• Пакети с лакомства за турнир на МПО – 319 лв.
• Интернет – 22 лв.
• Внесени в Уникредит Булбанк – 150 лв.
Общо: 656.74 лв.


Месец Ноември 2009 г.

Разходи в каса
• Наем офис – 4.44 лв.
• Ел. енергия – 21.24 лв.
• Български пощи /писмо/ - 1.79 лв.
• Добринка Добрева /работна заплата/ - 125.28 лв.
• Виваком /телефонни разговори/ - 25.86 лв.
• Внесени в Уникредит Булбанк – 2 лв.
• Внесена сума по сметка – 2500 лв.
• Български пощи /писмо/ - 1.94 лв.
• Дарение за параклис “Св. Дух” – 1032.35 лв.
Общо: 3714.90 лв.


Месец Декември 2009 г.

Разходи в каса
• Интернет – 22 лв.
• Наем офис – 4.44 лв.
• Дарение за паметна плоча – 200 лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 125.28 лв.
• БТК – телефонни разговори – 22.78 лв.
• Офис материали – 34.56 лв.
• Коледни картички – 21 лв.
• Пликове и марки – 12.90 лв.
• Препоръчано писмо – 1.95 лв.
• Дарение за Детски хор Свищов – 97.50 лв.
• Дарение за 81 свищовски ученици – 1620 лв.
Общо: 2162.41 лв.