Разходи на фондацията за 2017 година

Месец януари

 • Наем офис - м.януари-м. юли - 31.08 лв.
 • Внесени в ПИБ - 320.00 лв.
 • Дарение на фондация "Сийдър" - 300.00 лв.
 • РЗ м. януари - 102.01 лв.

Общо: 753.09 лв.

Месец февруари

 • "Оникс" - ООД - 3.45 лв.
 • НАП - Данък сгради - 91.81 лв.
 • Изплатена стипендия на Християн Христов - 30.00 лв.
 • Работна заплата - 101.55 лв.

Общо: 226.55 лв.

Месец март

 • Изплатена стипендия на Християн Христов - 30.00 лв.
 • Дарение /членски внос/ за параклис "Св.Дух" Н.Гергова - 110.00 лв.
 • Платена паметна плоча за Сърбия - 320.00 лв.
 • Работна заплата - 101.65 лв.

Общо: 561.65 лв.

Месец април

 • Изплатена стипендия на Християн Христов - 30.00 лв.
 • Предоставени средства за поддържане паметника в Сърбия /Сечко/ 200.00 лв.
 • Работна заплата - 101.65 лв.

Общо: 331.65 лв.

Месец май

 • Годишна стипендия на Християн Христов - 30.00 лв.
 • Елф "Зорница" ЕООД - 17.00 лв.
 • "Авишер" ЕООД - 10.10 лв.
 • Месокомбинат - Свищов - 71.50 лв.
 • "Нове инженеринг" ЕООД - 39.67 лв.
 • Дарение на единадесет школи по ИИ - 550.00 лв.
 • Работна заплата - 101.65 лв.

Общо: 819.92 лв.

Месец юни

 • Годишна стипендия на Християн Христов - 30.00 лв.
 • Захранване на сметка УКБ - 1100.00 лв.
 • Работна заплата - 101.65 лв.

Общо: 1231.69 лв.

Месец юли

 • Наем офис - август-декември - 22.20 лв.
 • Данък сгради - август-декември - 91.80 лв.
 • Работна заплата - 101.65 лв.

Общо: 215.65 лв.

Месец август

 • Работна заплата - 101.65 лв.

Общо: 101.65 лв.

Месец септември

 •  "Оникс" - 2007 ЕООД - 8.39 лв.
 • Работна заплата - 101.65 лв.

Общо: 110.04 лв.

Месец октомври

 • "Нове Инжеренинг" ЕООД - 263.33 лв.
 • Работна заплата - 101.65 лв.

Общо: 364.98 лв.

Месец ноември

 • Членски внос от Н. Гергова за Параклис "Св. Дух" - 120.00 лв.
 • Внесени в касата на СУ "Н.Катронов" за ГС за уч. 2017/2018 г. - 810.00 лв.
 • Внасени в Касата на СУ "Д. Благоев" за ГС за уч. 2017/2018 г. - 540.00 лв.
 • Изплатена ГС на Ивелин за м. 10,11,12 - 90.00 лв.
 • "Оникс-2000" ЕООД - 2.50 лв.
 • МТел - домейн - 35.99 лв.
 • Работна заплата м. ноември - 101.65 лв.

Общо: 1700.14 лв.

Месец декември

 • Дарение на фондация "Добро сърце" - 300.00 лв.
 • Дарение за Параклис "Св.Дух" - Р.Генков - 120.00 лв.
 • Мтел - 3.46 лв.
 • Дарение на стари и болни хора /хр.продукти/ - 208.46 лв.
 • Работна заплата - 101.65 лв.

Общо: 733.57 лв.