Разходи на Фондацията за 2006 година

Разходи на Фондацията за 2006 година

1. Разходи за материали - 109.16 лв.

2. Разходи за външни услуги - 25507.54 лв.

3. Разходи за РЗ - 2499.17 лв.

4. Дарения от фондацията - 17789.76 лв. в т.ч.

- за Черна гора - 12067.60 лв.
- за Община Биело поле - 5278.16 лв.
- за параклис “Свети Дух” - 364.00 лв.
- за Детски хор - 80.00 лв.

5. Разходи за мероприятия в памет на загиналите деца - 24469.56 лв.

6. Други разходи - 1260.00 лв.

7. Разходи такси -210.77 лв.

Общо: 72845.96 лв. /без средства в каса и банка/

***

Дарения от Фондацията – 2006 г.

1.м. Януари - за близки и загинали в катастрофата в Черна гора - 12067.60 лв.

2. м. Февруари - за Община Биело поле - 5278.16 лв.
3. м. Ноември:
- за параклис “Свети Дух”- 364.00 лв.
- сем. Венета и Йордан Матеви - за мозъчна клапа на Кристиян - 760.00 лв.
- за закупуване на лакомства за турнир “Млад огнеборец” - 500.00 лв.

4. м. Декември - за закупуване на лакомства за Детски хор - 80.00 лв.

***

Наличност в каса към 01.01.2006 г. - 11.79 лв.
Наличност в БС към 01.01.06г. - 29081.69 лв.

Наличност в каса към 31.12.2006 г. - 345.58 лв.
Наличност в БС към 31.12.06 г. - 7285.43 лв.