Разходи на Фондацията за 2011 година

 

Месец Януари 2011 г.

Разходи в каса
• Наем офис – 4.44лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 134.49лв.
• Ел. енергия – 7.60лв.
• Препоръчано писмо – 2.23лв.
• БТК – телефонни разговори – 23.54лв.
Общо: 172.30 лв.


Месец Февруари 2011 г.

Разходи в каса
• Наем офис – 4.44лв.
• Ел. енергия – 3.55лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 127.55лв.
• БТК – гласови телефонни услуги – 24.23лв.
• Христо Маринов /възстановена сума/ - 140лв.
Общо: 299.77 лв.


Месец Март 2011 г.

Разходи в каса
• Интернет – 22лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 133.27лв.
• БТК – гласови телефонни услуги – 22.56лв.
• “Бълг. книга-97” ООД /химикали/ - 500лв.
Общо: 777.83 лв.


Месец Април 2011 г.

Разходи в каса
• Интернет – 22лв.
• Офис материали – 3.37лв.
• Добринка Добрева – работна заплата – 133.27лв.
• Препоръчани писма – 4.76лв.
• Тръжни документи – 60лв.
• Препоръчано писмо – 2.23лв.
• БТК – гласови телефонни услуги – 27.29лв.
• 2 бр. венци за Сърбия – 120лв.
• Интернет /май/ - 22лв.
Общо: 394.92 лв.


Месец Май 2011 г.

Разходи в каса
• Работна заплата – 133.27лв.
• Питки /курбан/ – 50лв.
• Риба /курбан/ – 200.13лв.
• Препоръчано писмо – 1.23лв.
• Продукти /курбан/ – 45.83лв.
• Опаковки /курбан/ – 31.45лв.
• Община Свищов /гаранция за наем/ – 4.44лв.
• Община Свищов /наем-непълен/ – 3.15лв.
• Община Свищов /ел. енергия/ - 8.45лв.
• Пакети с лакомства за турнир на МПО – 30.17лв.
• БТК – глас. телеф. услуги – 30.79лв.
• Пакети с лакомства за Детски хор Свищов – 117.89лв.
• Интернет такса /юни/ - 22лв.
Общо: 678.80 лв.


Месец Юни 2011 г.

Разходи в каса
• Община Свищов /наем/ - 4.44лв.
• Работна заплата – 133.27лв.
• Дарение за Танцова Формация “Радостина” – 400лв.
• Офис материали – 2.00лв.
• Възстановена сума на параклис “Св. Дух” – 200лв.
• Препоръчано писмо – 1.38лв.
• Община Свищов /наем-юли/ - 4.44лв.
• Интернет такса /юли/ - 22.00лв.
• БТК – глас. телеф. услуги – 23.70лв.
• ЕТ “В. Евтимов” - платен обяд за 04.04. – 138.60
Общо: 929.83 лв.


Месец Юли 2011 г.

Разходи в каса
• Тениски за футболен турнир – 624лв.
• Препоръчано писмо – 2.38лв.
• Работна заплата – 133.27лв.
• Препоръчано писмо – 1.38лв.
• Пликове за футболен турнир – 140лв.
• Препоръчано писмо – 1.38лв.
• Надписване на тениски за футб. турнир – 324лв.
• БТК – глас. телеф. услуги – 22.81лв.
• Община Свищов /наем-август/ - 4.44лв.
• Препоръчани писма – 2.46лв.
• Офис материали – 3.48лв.
• Препоръчано писмо – 1.23лв.
• Интернет такса /август/ - 22.00лв.
Общо: 1282.83 лв.


Месец Август 2011 г.

Разходи в каса
• Работна заплата – 133.27лв.
• Препоръчано писмо – 1.45лв.
• БТК – глас. телеф. услуги – 26.74лв.
• Интернет такса /септември/ - 22.00лв.
Общо: 183.46 лв.


Месец Септември 2011 г.

Разходи в каса
• Наем офис – 4.44лв.
• Работна заплата – 133.27лв.
• Интернет такса /октомври/ - 22.00лв.
Общо: 159.71 лв.


Месец Октомври 2011 г.

Разходи от касата:

 • Наем офис – 4.44лв.
 • БТК /гласови телефонни услуги/ - 23.20лв.
 • Работна заплата – 156.78лв.
 • Офис материали – 2.26лв.
 • БТК /гласови телефонни услуги/ - 24.41лв.
 • „Българска книга-97” ООД /химикали/ – 500лв.
 • ЕТ „Нове Инженеринг” /пакети с лакомства/ - 350.21лв.

Общо: 1061.30лв.


Месец Ноември 2011 г.

Разходи от касата:

 • Наем офис – 4.44лв.
 • Работна заплата – 156.78лв.
 • Препоръчано писмо – 2.30лв.
 • БТК /гласови телефонни услуги/ - 25.86лв.

Общо: 189.38лв.


Месец Декември 2011 г.

Разходи от касата:

 • Наем офис – 4.44лв.
 • Работна заплата – 156.78лв.
 • Препоръчано писмо – 2.30лв.
 • Ел. Енергия – 23.15лв.
 • Внесени в Уникредит Булбанк – 2623.75лв.
 • БТК /гласови телефонни услуги/ - 21.60лв.
 • Коледно дарение за 50 деца – 1200лв.
 • Офис материали – 4лв.
 • Медицински транспорт /футболен турнир/ - 80лв.
 • Медицинско обслужване /футболен турнир/ - 260лв.
 • Хранене и нощувки /футболен турнир/ - 1487.82лв.
 • Внесени по депозитна с/ка - 3000лв.

Общо: 8863.84лв.